Wydarzenia 27 Jan 2016 | Redaktor
Kto chętny poprowadzić różaniec?

W każdą środę o godz. 18.00 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy („Klaryski”) ma miejsce modlitwa różańcowa w intencji Polski i pokoju na świecie.

Pomysłodawca i koordynator przedsięwzięcia, Albin Zieliński (Archikonfraternia Literacka), pisze – „Wobec wielorakich zagrożeń Polski, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, dość powszechne jest przekonanie o konieczności wsparcia modlitwą działań naszych władz nad tworzeniem dobrej atmosfery do dialogu w Polsce i w świecie. Myślę, że należy modlić się o Polskę wierną Chrystusowi, ponieważ wierność ponad 1000-letniej tradycji chrześcijaństwa stanowi fundament, na którym budujemy nasz wspólny dom. Modlitwa w rodzinie jest pierwszym krokiem w budowaniu pokoju na świecie".

Obecnie poszukiwane są grupy, wspólnoty, rodziny, które chcą poprowadzić modlitwę różańcową. Albin Zieliński dodaje – „W czasie wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku modlitwa różańcowa na pewno przyczyniła się do takiego, a nie innego wyniku wyborów. Różaniec w historii świata okazał się skuteczną modlitwą, wystarczy wspomnieć wspomnieć Lepanto i Austrię".

Zgłoszenie osób/wspólnot chętnych do poprowadzenie modlitwy różańcowej przyjmowane są pod numerem 509 848 201 lub pod adresem mailowym: albinziel@o2.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor