Wydarzenia 24 Feb 2016 | Redaktor
Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży za nami

W weekend odbyło się XIII Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży. W obradach w Gnieźnie i w Poznaniu wzięły udział delegacje ze wszystkich polskich diecezji. Motywem przewodnim były Światowe Dni Młodzieży i związany z nimi temat Bożego Miłosierdzia.

Zapisy
Z punktu widzenia koordynacji ŚDM na poziomie diecezji najistotniejsze były informacje o sprawach „technicznych”. 30 czerwca upływa ostateczny termin rejestracji na spotkanie w Krakowie. Zapisów dokonuje się elektronicznie, ale nie indywidualnie! Zgłoszenia dokonują opiekunowie grup parafialnych kontaktując się z Diecezjalnym Centrum ŚDM, które zakłada konto dla danej grupy.

Wolontariusz poszukiwany
Można jeszcze zostać wolontariuszem Spotkania Młodych w Krakowie. Do tej pory zarejestrowanych jest 500 osób – potrzeba ich jeszcze min. 2500, w tym także wolontariuszy medycznych. Wolontariuszem może zostać osoba, która do 30.06.2016 r. ukończyła 18 lat, ale mająca nie więcej niż 30 lat, dyspozycyjna między 18 lipca a 1 sierpnia 2016 r. Potrzebuje listu polecającego z podpisem osoby wystawiającej go – jest to jeden z dokumentów, którego skan należy przesłać w procesie rejestracji.

Logistyka
ŚDM to wielkie wyzwanie logistyczne. Jak skomunikować diecezje z Krakowem? Szacunkowe liczby przedstawione na Forum mówią o 15 000 autokarów, 70 do 100 pociągów specjalnych, 60 do 100 lotów czarterowych, 25 000 samochodów osobowych. Dojazd na wydarzenia centralne w samym Krakowie będzie obsługiwała komunikacja miejska, kolej aglomeracyjna, będą także utworzone dodatkowe parkingi dla autokarów w centrum. Śródmieście z Łagiewnikami będę łączyć tramwaje (zakładana przepustowość to 10 tys. pielgrzymów na godzinę).

O miłosierdziu
KFDM to jednak nie tylko kwestie techniczne. Ważny był też duchowy aspekt wydarzenia. Julia Solecka, uczestniczka Forum, pisze – To było moje trzecie KFDM. Z każdego z nich wynoszę coś ważnego, ponieważ poruszane są na nim nie tylko kwestie organizacyjne, ale odbywają się też dyskusje i panele na ciekawe i aktualne tematy.
Tym razem na dwóch panelach niedzielnych poruszono temat „Oblicza Bożego Miłosierdzia”. Goście, s. Małgorzata Chmielewska, polska przełożona Wspólnoty Chleb Życia, dziennikarka TVN Kasia Olubińska, wolontariuszka Magda Wolnik z warszawskiej wspólnoty św. Idziego oraz  Marek Zając opowiadali o swoim doświadczeniu związanym miłosierdziem. Niektóre z tych historii były naprawdę poruszające – pisze Julia. – Myślę, że celem gości było pokazanie nam, że Boże Miłosierdzie objawia się w naszym życiu przez drobne gesty, że nie możemy być obojętni na krzywdę ludzką, bo często to właśnie my możemy być miłosierni w stosunku do innych. „Żyjemy na co dzień otuleni Miłosierdziem Bożym i jesteśmy wezwani, by tym miłosierdziem dzielić się z innymi” – podsumowała panel s. Małgorzata. 

Dziękujemy Julii Soleckiej z sekcji medialnej Diecezjalnego Centrum ŚDM diecezji bydgoskiej za skrócone sprawozdanie z Forum i wypowiedź.

Szczegółów dotyczących zapisów i kwestii organizacyjnych można szukać na www.krakow2016.com.
fot.: , Profil Fb Diecezjalnych Dni Młodzieży w Bydgoszczy „Golgota 2016”

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor