Wydarzenia 25 Oct 2015 | Redaktor
Katedra odnowiona

Ponad milion złotych kosztowały prace konserwatorskie, które zrealizowano przez ostatnie miesiące w katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Wzmocniono m.in. więźbę i wymieniono pokrycie dachowe oraz odrestaurowano wschodni szczyt świątyni i fragment nad dachem zachodniego szczytu.

Katedra - Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości - powstała w latach 1456-1502. - W ostatnim czasie była to zdecydowanie największa inwestycja. W ogóle ostatnich pięć lat upłynęło pod znakiem nieustannych prac, ratujących najstarszą świątynię miasta - powiedział proboszcz katedry ks. prałat Stanisław Kotowski.

Tym razem był to remont więźby dachowej, połączony z wymianą połaci dachu i jednocześnie konserwacją wschodniego szczytu katedry. Przy tej okazji przeprowadzono najróżnorodniejsze badania dendrochronologiczne. Jest to metoda naukowa datowania zjawisk przyrodniczych, zabytków i znalezisk archeologicznych zawierających drewno.

Poza tym cały dach obito deskami, aby w ten sposób ustabilizować i wzmocnić jego konstrukcję. Następnie położono ceramiczną dachówkę mnich-mniszka, która wyróżnia się wyjątkową trwałością i elegancją. - Przy okazji wymiany dachu wykonaliśmy konserwację dwóch szczytów od wewnątrz, od środka dachu, co z kolei spowodowało znaczne podniesienie kosztów całej operacji - zakończył proboszcz katedry.

Ciekawostką jest także i to, że na szczycie zachodnim katedry na swoje miejsce powrócił anioł-wiatrowskaz. - To kopia elementu z XV wieku. Oryginalny pozostał tylko krzyż i trzpień. Sam zabytek, po przeprowadzeniu konserwacji, będzie pokazywany w przyszłości w diecezjalnym muzeum - podkreślił Grzegorz Chojnacki. Konserwator zabytków przyznał jednak, że najbardziej skomplikowanym zadaniem całego etapu prac było odnowienie ściany szczytowej nad prezbiterium - z racji jej usytuowania, kształtu cegieł oraz ze względów konstrukcyjnych.

Koszt prac tego etapu przekroczył milion złotych. Największe dofinansowanie prac przy dachu w kwocie 600 tysięcy złotych pochodziło z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w kwocie 70 tysięcy złotych od Miejskiego Konserwatora Zabytków. Natomiast na szczyt wschodni otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Miasta Bydgoszczy. Sama parafia do inwestycji w tym roku dołożyła ponad 120 tysięcy złotych.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor