Wydarzenia 25 Oct 2018 | Redaktor
Już około 1000 szkół przystapiło do programu

„Szkoła Przyjazna Rodzinie” to program,[...] którego celem jest uczynienie ze szkoły miejsca przyjaznego rodzinie, tzn. takiego, w którym dostrzegana i respektowana jest jej wartość i rola w rozwoju osobowym człowieka. Przyznawany w ramach programu certyfikat ma być dla rodziców znakiem, że w danej placówce wartości rodzinne są uznawane i będą oni wspierani w procesie wychowawczym." - czytamy na stronie ogólnopolskiego projektu zorganizowanego przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Taki certyfikat posiada już około 1000 szkół w całej Polsce. To znak dla rodziców, że w danej placówce opatrzonej takim certyfikatem, dzieci nie otrzymają edukacji indoktrynowanej ideologią środowiska LGBTIQ, której maja pełne konstytucyjne prawo sobie nie życzyć w edukacji swoich dzieci.

Coraz więcej rodziców dostrzega ogromny dysonans pomiędzy rozumieniem czym rzeczywiście tolerancja jest, a tym co proponują środowiska promujące ideologię gender. Coraz więcej rodzin nie chce indoktrynowania dzieci poprzez instytucje państwowe takie jak szkoły, światopoglądem, z którym się nie zgadzają. To jest prawo rodzica i w ostatnich czasach wydaje się ono być nieprzestrzegane, dlatego właśnie Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris podjęły konkretne działania wspierając rodziców w ich wyborach wychowawczych.

Na stronie Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris natomiast czytamy dziś ważną wypowiedź:

"Według informacji zamieszczonej na stronie organizatora, 26 października „na szkolnych korytarzach zawisną tęczowe plakaty, a głównym tematem lekcji będzie akceptacja i otwartość na uczniów i uczennice LGBTQI”. Wobec tak otwartego zamiaru ingerencji w treści przekazywane uczniom podczas zajęć lekcyjnych, Instytut Ordo Iuris przypomina, iż zgodnie z art. 86 prawa oświatowego, podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację pozarządową wymaga, poza zgodą dyrektora i rady szkoły, uzyskania zgody rady rodziców. [...]

,,Tęczowy Piątek" opiera się na bezpodstawnym włączeniu przez nauczyciela do zajęć obowiązkowych treści nieobjętych podstawą programową, a do takich z pewnością zalicza się perswadowanie uczniom, pod przykryciem hasła „akceptacji i otwartości”, że płeć, rodzicielstwo i rodzina są czymś, co można dowolnie kształtować – „zmieniać” i „korygować” (jak w przypadku płci) czy kreować (jak w przypadku rodzicielstwa „dwóch mam”). Stanowi to pozbawioną podstaw prawnych indoktrynację, której nie legitymizuje ani art. 32 Konstytucji RP ani prawo oświatowe, o czym Instytut szerzej pisał w jednym ze swoich stanowisk.

W konsekwencji jest to próba „obejścia” rodziców, wytrącenia im podstawowego narzędzia wpływu na treści przekazywane dzieciom w szkole i zredukowania instytucji zgody rodzicielskiej do obszaru zajęć sportowych, gry na instrumentach, tańca i temu podobnych."

całość artykułu: [code]TU

Lista szkół, które przystąpiły do programu Szkoła Przyjazna Rodzinie jest imponująca. Jak widać całe rzesze ludzi w Polsce pragną szkoły neutralnej, która uczy przedmiotów nauczania, grzeczności, wzajemnego szacunku i szacunku do rodziny, a nie indoktrynacji ideologiami.

Aleksander Zawada

źródło: szkola-przyjaznarodzinie.pl, ordoiuris.pl, PCH24

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor