Wydarzenia 13 Feb 2016 | Redaktor
Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II

„Jeżeli zatracimy wrażliwość na cierpienie chorego, to zubożymy nie tylko całą medycynę, ale przede wszystkim siebie samych” - stwierdził prof. Arkadiusz Jawień podczas Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II.

Profesor jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy działającego przy Fundacji „Wiatrak”. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia w Domu Jubileuszowym obchodzono Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go 13 maja 1992 roku św. Jan Paweł II. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie papieża.

Koordynator Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II przypomniała, że w „Wiatraku”, a tym samym w Domu Jubileuszowym, od dawna tworzona jest „Strefa Miłosierdzia”, która objawia się na wiele sposobów. – Funkcjonuje poradnia, w której można umówić się na bezpłatną konsultację z psychologiem czy prawnikiem. Prowadzone są liczne zajęcia dla osób niepełnosprawnych, świetlica dla dzieci i młodzieży – powiedziała Monika Jarzyna.

Całość zainaugurowała Eucharystia w Bazylice Królowej Męczenników, w czasie której chętni mogli skorzystać z daru sakramentu namaszczenia chorych. Mszy św. przewodniczył rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej ks. dr Marcin Puziak, który w przeszłości pełnił również posługę kapelana w bydgoskim Centrum Onkologii. Kapłan zauważył, że po ogłoszeniu przez św. Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego oraz po jego liście apostolskim „Salvifici Doloris” (o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia) wzrasta nie tylko świadomość, ale także pewien rodzaj umiejętności cierpienia wśród chrześcijan.

Prof. Arkadiusz Jawień zaprezentował zagadnienie „Czy i jak warto zadbać o swoje zdrowie - żylaki kończyn dolnych”. Problem przewlekłych zaburzeń żylnych dotyka 47 procent kobiet oraz 38 procent mężczyzn.

Profesor Arkadiusz Jawień jest także członkiem Rady Naukowo-Programowej Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II, którego istota funkcjonowania jest oparta na nauczaniu świętego. – Dobry lekarz musi przede wszystkim zrozumieć chorego. Powinien wiedzieć i czuć, że to, co wykonuje, jest służbą. Nasze powołanie jest zawarte w kontekście słów: służę, uczę i leczę – powiedział.

Na temat żywienia w wieku senioralnym mówił natomiast prof. Maciej Świątkowski. Kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w przypomniał m.in. o ważnej zasadzie, jaką jest regularne spożywanie od 4 do 5 posiłków w spokoju i bez pośpiechu. Nawiązując do znaczenia Światowego Dnia Chorego, przytoczył także fragmenty nauczania św. Jana Pawła II. – W moim odczuciu dzień ten ma nas ukierunkowywać na człowieka, który znalazł się w szczególnej sytuacji, związanej ze złym stanem zdrowia. Często nie chodzi tylko o stan fizyczny, ale i psychiczny oraz o to, jak ten człowiek czuje się w swoim środowisku – zakończył.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor