Wydarzenia 13 Sep 2016 | Redaktor
„Fatima. Tajemnica i obietnica. 1917–2017” – konferencja

„Znamy treść orędzia, które Bóg dał nam przez Maryję, a go nie wypełniamy, oczekujemy czegoś więcej” – uważa ks. dr Krzysztof Czapla SAC. W Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej 10 września zorganizowano konferencję „Fatima. Tajemnica i obietnica. 1917–2017”.

Pomysłodawcą wydarzenia była Akcja Katolicka Diecezji Bydgoskiej, która zaprosiła pallotyna. – Kapłan krzewi kult Matki Bożej Fatimskiej i jest znanym orędownikiem Jej objawień nie tylko w granicach Polski – powiedział Edward Małachowski z Akcji Katolickiej.

Ksiądz dr Krzysztof Czapla SAC na co dzień jest również dyrektorem Sekretariatu Fatimskiego, który został powołany przy sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem w czasie peregrynacji figury Pani Fatimskiej w Polsce w roku 1995. – Mamy wiedzę o objawieniach Maryi w Fatimie – pierwsze z nich miało miejsce 13 maja 1917 roku. Słyszeliśmy również o trzech tajemnicach fatimskich. Mówiąc z pewną przekorą, powinniśmy mieć świadomość tego, że jest i „czwarta tajemnica” – znamy treść orędzia, które Bóg dał nam przez Maryję, a go nie wypełniamy, oczekujemy czegoś więcej – zauważył kapłan.

Ksiądz dr Krzysztof Czapla SAC nazwał owe trzy tajemnice „diagnozą świata”. – Po pierwsze, widzimy to, co współczesny świat trapi. Co sprawia, że doświadczamy cierpienia, wynikającego z wojen, kataklizmów. Po drugie, Matka Boża mówi nam, co jest lekarstwem. Po trzecie, uświadamiamy sobie, co będzie, jeśli świat nie skorzysta z tego lekarstwa. Wszystko więc zostało ukazane i nie wiadomo, skąd rodzą się oczekiwania, by coś jeszcze odkryć. Dlatego to spotkanie w Bydgoszczy ma nam pomóc zauważyć oraz doświadczyć to, co Bóg nam dał. Byśmy nie oczekiwali czegoś więcej – podkreślił.

Konferencja w Bydgoszczy została podzielona na kilka wykładów. Dyskutowano m.in. o prywatnych objawieniach oraz o znaczeniu maryjności. Kolejne zagadnienia dotyczyły już samych tajemnic. Następne służyły temu, by pochylić się nad wypełnieniem orędzia – tym, co wydarzyło się już w skali Kościoła i w polskiej rzeczywistości. – Przywołujemy postać wielkiego prymasa Polski kard. Augusta Hlonda. W duchu orędzia fatimskiego 8 września 1946 roku prymas wraz z całym Episkopatem na Jasnej Górze dokonał aktu poświęcenia całej Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Nasza ojczyzna stała się po Portugalii pierwszym krajem, który dokonał tego aktu zgodnie z prośbą wypowiedzianą przez Matkę Bożą w Fatimie. Hierarcha wskazał jedyny po drugiej wojnie światowej ratunek, by zachować Kościół, wiarę i niepodległą Rzeczpospolitą. A jak my chcemy wypełniać to orędzie dalej? – pytał ks. dr Krzysztof Czapla SAC.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor