Wydarzenia 28 Mar 12:31 | Redaktor
Dziś VI Niedziela Męki Pańskiej zwana inaczej Niedzielą Palmową

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Wikipedia

Dziś w Kościele Powszechnym obchodzimy VI Niedzielę Wielkiego Postu, Niedziela Męki Pańskiej zwana również Niedzielą Palmowa, która rozpoczyna najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym - Triduum Paschalne zwanego Wielkim Tygodniem.

 VI Niedzielę Wielkiego Postu, Niedziela Męki Pańskiej zwana również Niedzielą Palmową

 

Początki tradycji obchododzenia Niedzieli i procesji Palmowej Kościele.

Liturgia Kościoła w VI Niedzielę Weilkiego Postu przypomina uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym wspominają wszyscy Ewangeliści 
Tego dnia wszystkie Msze św. rozpoczynają się
od poświęcenia palm i procesji do kościoła, jednak w czasach pandemii nie ma to zastosowania. Ten trwajacy po dziś dizień zwyczaj święcenia palm datuje się na VII i rozpoczął sie na terenach dzisiejszej Francji.

Procesja z palmami, wzięła swój początek z Ziemi Świętej jako kontynuwoanie pamiątki wjazdu Chrystusa do Jerozolimiy. Młody Kościół starał się bardzo dokładnie powtarzać wydarzenia z życia Pana Jezusa. od IV w. organizowano procesja z Betanii do Jerozolimy, co poświadcza w przekazach i pismach Egeria, chrześcijańska pątniczka pochodzenia galijskiego, autorka tekstu Itinerarium Egeriae lub Peregrinatio Aetheriae ad loca sancta. Według wspomnień Egerii, w Niedzielę Palmową patriarcha Jerozolimy, otoczony tłumem ludzi wsiadał na osiołka i wjeżdżał na nim (naśladując Jezusa Chrystusa) do Świętego Miasta, zaś na ulicach wierni i gapie witali go z radością, ścieląc przed nim swoje płaszcze, kwiety i właśnie liście palm. Następnie wszyscy wierni (uczestnicy procesji) udawali się do bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie sprawowano uroczystą liturgię. Procesja w tym kształcie rozpowszechniła się w całym wczesnym Kościele i z różnymi zachowanymi jej elementami trwa do dzisiaj jako tradycyjna NIedziela Palmowa odprawaina w VI Niedzielę Wielkiego Postu.

 

 

 

W polskiej tradycji ludowej Niedzielę Palmową nazywano również Niedzielą Kwietną bądź Wierzbną. W tym dniu święcono palmy, które w naszej chrześcijańskiej tradycji symbolizują odradzające się życie. Szykowanie strojnych i ogromnie bogatych palm wielkanocnych ma
bogatą tradycję. Tradycyjne palmy przygotowuje
się gałązek malin i porzeczek i jako głównego elementu konstrukcji z gałązek wierzby, która w symbolice Kościoła Polskiego jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy w

innych regionach w osnowę trzpienioa palmy wplata siebukszpan jak również barwine, borówkę i cis.

Palmy w zależności od regionu, różnią techniką wykonania jak i wyglądem. Palma góralskie  wykonywane są z pęku witek wierzbowych, wiklinowych lub leszczynowych. 

W całej Polsce w wielu kościołach, do niedawna nadal można podziwiać wielobarwne, kilkumetrowe plamy a dzieci w szkołach i grupach parafialne prześcigały się w przygotowaniu najładniejszych palm. Często pracom tym towarzyszyły konkursy na najpiękniejsżą palmę. Niestety w tym roku, ta piękna  kolorowa procesja jak i tradycjne kolorowe konkursy zostały przez restrykcje pandemiczne  ograniczone do minimum. Błogosławionej Niedzieli. 

Red.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor