Wydarzenia 17 Jun 2020 | Jarosław Aleksander
Drużyna Chrystusa czeka. Rekrutacja do WSD w Bydgoszczy trwa

fot. WSD Bydgoszcz

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej czeka na kandydatów do kapłaństwa. Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 trwa od 1 czerwca.

Warunkiem przyjęcia do WSD Diecezji Bydgoskiej jest rozeznanie powołania. Pomagają w tym spotkania formacyjne ale i w procesie rekrutacji ważne są wrześniowe sesje propedeutyczne.

Pozostałe warunki to;

wstępne rozeznanie powołania do kapłaństwa dokonane z Duszpasterzem

szczera chęć służenia Kościołowi w Diecezji Bydgoskiej

gotowość współpracy z łaską powołania w ramach formacji seminaryjnej

pozytywny wynik wstępnej weryfikacji powołania w trzech etapach

Inne warunki przyjęcia to m.in. opinia proboszcza właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata oraz katechety z ostatniej klasy szkoły średniej. Jest jeszcze egzamin na kierunku Teologia UAM w Poznaniu.

Jednak decydujące są sesje wrześniowe które pomagają w przygotowaniu kandydata i ostatecznym rozeznaniu powołania.

Z kolejnymi rocznikami zmniejsza się liczba alumnów. Stawia to przed młodymi mężczyznami coraz większe wyzwanie i wezwanie by mężnie odpowiadać na wezwanie Chrystusa.

 

 

 

 

Na podstawie materiałów: WSD Bydgoszcz

 

Jarosław Aleksander

Jarosław Aleksander Autor

tak właśnie