Wydarzenia 12 Feb 2016 | Redaktor
Dom dziecka nie będzie już karą za biedę

Polskie absurdy, sprawy dla reporterów, bezpaństwo w państwie. Takie myśli chodziły nam do tej pory po głowie, kiedy słyszeliśmy, że sąd nakazuje umieszczenie dzieci w domu dziecka tylko z powodu kiepskiej sytuacji materialnej rodziny. Takich wyroków ma już nie być. Ani jednego.

To jest możliwe. Za 30 dni wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo rodzinne i wychowawcze. Na 11 posiedzeniu sejmu wprowadzono krótką, ale bardzo istotną nowelizację. Jest tak jednoznaczna, że trudno tutaj o niekorzystne dla rodzin interpretacje. Brzmi ona następująco:

§ 2. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa nie jest dopuszczalne.

Kolejny artykuł mówi o wejściu w życie nowych przepisów za 30 dni. Na tym koniec nowelizacji. Więc już niedługo biedne rodziny będą mogły odetchnąć z ulga. Pojawia się też okazja do wszczęcia nowych postępowań w tych sprawach, w których doszło do rozdzielenia rodziny z przyczyn finansowych.

Marcin Gnosiewicz

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor