Wydarzenia 15 Nov 2019 | Redaktor
Bydgoskie Dni Muzyki Kościelnej 18 - 24 listopada

Bydgoskie Dni Muzyki Kościelnej to wyjątkowe wydarzenie, które łączy sferę artystyczną, naukową oraz praktyczną. Zapraszamy organistów, chórmistrzów, członków chórów oraz wszystkich miłośników muzyki sakralnej do udziału w koncertach, konferencji naukowej oraz otwartej próbie Chóru Kameralnego AMFN w Bydgoszczy. Szczególnie zapraszamy do udziału w mszy świętej sprawowanej w intencji muzyków kościelnych, która odbędzie się 21 listopada o godz. 19.15 w kościele katedralnym pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy.

W ramach Bydgoskich Dni Muzyki Sakralnej odbędą się następujące koncerty:

- 18 listopada po mszy o godz. 18.30 - KONCERT ORGANOWY MICHAŁ PRZYGODZKI (Warszawa), kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy (Plac Piastowski 5),

- 19 listopada po mszy o godz. 18.30 - KONCERT ORGANOWO-KAMERALNY - MARCELINA JANKOWSKA - skrzypce (Bydgoszcz), ANNA CHMIELEWSKA - organy (Bydgoszcz), ZOFIA ROGALSKA - organy (Bydgoszcz), kościół pw. św. Królowej Jadwigi w Bydgoszczy (ul. Wojska Polskiego 7),

- 20 listopada po mszy o godz. 18.00 - KONCERT ORGANOWY - MICHAŁ MARKUSZEWSKI (Warszawa), kościół pw. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy (ul. Władysława Bełzy 11),

- 21 listopada po mszy o godz. 19.15 - KONCERT ORGANOWO-CHÓRALNY - JAROSŁAW CIECHACKI - organy (Toruń), CHÓR KAMERALNY AMFN w BYDGOSZCZY - dyr. MAGDALENA FILIPSKA, JANUSZ STANECKI, O. DAWID KUSZ, kościół katedralny pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy (ul. Farna 2),

- 24 listopada po mszy o godz. 12.30 - KONCERT MUZYKI DAWNEJ - ENSAMBLE INÉGALITÉ (Bydgoszcz), kościół pw. NMP Królowej Pokoju (ul. Bernardyńska 2). - koncert finałowy w ramach 100-lecia Biskupstwa Polowego w Polsce

- VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "Muzyka sakralna w wymiarze kulturowo-edukacyjnym", 21 listopada, godz. 9.30 - 13.00 - Dom Polski (ul. Grodzka 1)

Wśród prelegentów niniejszej konferencji znajdą się: dr hab. Jan Borowski (AM Poznań), dr hab. Sławomir Bronk (AM Gdańsk), dr hab. Michał Markuszewski (UMFC Warszawa), O. dr Dawid Kusz OP (UPJP Kraków), dr Magdalena Filipska (AM Bydgoszcz), mgr Marcin Bornus-Szczyciński (Warszawa/Kraków).

Otwarta próba Chóru Kameralnego AMFN w Bydgoszczy - 16.00 - 17.30 - Dom Polski (ul. Grodzka 1).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Organizatorem Bydgoskich Dni Muzyki Kościelnej są:

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Diecezja Bydgoska.

Patronat honorowy nad "Bydgoskimi Dniami Muzyki Kościelnej" objęli:

JE biskup diecezji bydgoskiej ks. dr Jan Tyrawa,

JE biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. ks. dr Józef Guzdek,

JM rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jerzy Kaszuba

"Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor