Wydarzenia 8 May 2019 | Redaktor
Bydgoski Marsz dla Życia i Rodziny już wkrótce

Bydgoski Marsz dla Życia i Rodziny przejdzie pod hasłem WIARA + NADZIEJA + MIŁOŚĆ = RODZINA. Tegoroczne hasło ma zwrócić uwagę na wartość wiary, nadziei i miłości w budowaniu rodziny i w życiu każdego człowieka, zwłaszcza chrześcijanina. Dla ludzi wierzących wiara, nadzieja i miłość to trzy cnoty Boskie, stanowiące o relacji człowieka wobec Boga. Wierząc Bogu mamy nadzieję na szczęście wieczne w niebie. Miłując Boga człowiek realizuje podstawową zasadę relacji międzyosobowych (przykazanie miłości), które znajduje swoje odzwierciedlenie w miłości małżeńskiej, rodzinnej oraz miłości bliźniego.

Wiara, nadzieja i miłość to również wartości uniwersalne, bliskie każdemu człowiekowi. Każdy człowiek nosi w sobie pragnienie miłości – pragnienie kochania i bycia kochanym. Każdy człowiek w coś wierzy i tę wiarę, która wiąże się z nadzieją – ufnością, że wszystko co czyni, doprowadzi go do ostatecznego celu. Każdy rodzic chce przekazać swoim dzieciom te wartości, którymi żyje, w które wierzy, stąd nasze równanie: WIARA + NADZIEJA + MIŁOŚĆ = RODZINA.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor