Wydarzenia 9 Nov 2020 | Redaktor
 Boże, zresetuj, pokręcony jestem, zbyt często zła słuchałem

Radość i wewnętrzny pokój. Wolność i ład serca. Słodycz obcowania z Miłością. Ukojenie, pokrzepienie. Siła i nadzieja.Zgiełk naszych ambicji, prostactwo mechaniki pożądań, powtarzalność pułapek uzależnień. Seks, który zniewala, który jest tylko braniem. Władza, posiadanie, zaspokojenie.

Duch i ciało. Pokój i niepokój. Pokora i pycha. Wolność i uwiązanie.

Bóg podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, i podnosi wszystkich zgnębionych. Bóg nagradza pokornych. Daje im władzę, bo jej nie chcą, bo jej źle nie wykorzystają. Jezus przychodzi z ukojeniem. Daj mi Boże naśladować Go, służąc bliźnim na swoją miarę i wychwalać Ciebie.

Duch ma władzę nad ciałem, nad światem, musisz tylko powiedzieć: chcę. Duch daje siłę, od cierpienia nie uciekniesz, a ono – co za skandal! – oddane Jezusowi, przybite do Jego krzyża ma sens. Gdy cierpienie ma sens, da się go nieść, da się znieść najgorsze.

Jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć, tak mówi mądrość Boża. Mamy możliwość przy pomocy Ducha uśmiercać popędy ciała. A to oznacza życie. Każdego dnia będę o Tobie Boże myślał z wdzięcznością, bo dałeś mi tego życia zakosztować.

Nieskomplikowana jest Boża tajemnica. Uprość mnie Boże, zresetuj, pokręcony jestem, zbyt często zła słuchałem.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Amen.


za:jezus.blog

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor