Wydarzenia 12 Jun 10:32 | Redaktor
Błogosławionych 108 męczenników z czasów II wojny światowej - patron dnia (12.06)

Błogosławionych 108 męczenników. Foto z Brewiarz.pl

Niewiele wiemy o jego rodzicach a jedynym wzmiankowanym jego krewnym, może nawet jego bratem, był Boguchwał cysters w Łeknie. Zmarł 19 lub 20 sierpnia prawdopodobnie 1204 r. - patron dnia 12.06

 
Żywoty świętych Kościoła Powszechnego - Błogosławionych 108 męczenników z czasów II wojny światowej
 
Błogosławionych 108 męczenników
Podczas Mszy świętej odprawianej w Warszawie św. Jan Paweł II w dniu 13 czerwca 1999 r. dokonał beatyfikacji 108 męczenników, którzy ponieśli śmierć w czasach II wojny światowej. Każda z osób zamordowanych przez Niemców wykazała się niezwykłym heroizmem wiary: w gronie zamordowanych są biskupi - pasterze, którzy woleli zginąć, niż zostawić swoją owczarnię; są księża i siostry ratujące Żydów; teściowa, która za swoją synową w ciąży oddała swe życie; jest zakonnik, który za posiadanie różańca, i  odmowę sprofanowania go został zmasakrowany i utopiony w kloace; są księża i alumni dzielący się w
obozie koncentracyjnym jedyną kromką chleba ze współwięźniami; jest duchowny, który nie  wydał komunistów i za to zabiło Gestapo.
Sprawa beatyfikacji tych 108 sług Bożych, męczenników za wiarę, ofiar prześladowania Kościoła
w Polsce w latach 1939-1945 ze strony hitlerowskich Niemiec, choć przybrała formę kanonicznego postępowania beatyfikacyjnego dopiero w roku 1992, w rzeczywistości sięgała swoimi początkami pierwszych lat zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Sława męczeństwa i świętości licznych osób z grupy 108 sług Bożych, przypisywane im łaski za ich wstawiennictem, kierowały uwagę zakonnych, diecezji oraz ich rodzin na konieczność otworzenia procesów beatyfikacyjnych o męczeństwie.
Szeroki krąg osób, wobec których wszczęto procesy beatyfikacyjne, w trakcie ogrom prac i zagadnień aż pięciokrotnie ulegał zmianom: powiększał się się on przez kolejne zgłaszanie nowych kandydatów, a jednocześnie był redukowany, gdy okazywało się, że w rozpatrywanych podczas  procesu przypadkach nie ma wystarczającego materiału dowodowego na męczeństwo w rozumieniu teologicznym. Finalnie w listopadzie 1998 r., liczba męczenników zakończyła się na gronie 
108 osób. Czcigodni Słudzy Boży, przedstawieni w 18 diecezjach, w ordynariacie polowym oraz
w 22 rodzinach zakonnych, to osoby, których życie i późniejsza śmierć oddane były sprawie Bożej i nosiły znamię heroizmu. Pośród grona błogosławionych jest 3 biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapłanów zakonnych,  7 braci zakonnych, 8 sióstr zakonnych, 3 kleryków i 9 osób świeckich.

Listę z nazwiskami wszystkich 108 męczenników można znaleźć tutaj.
 
PioFlo
 
Pozostali patroni dnia 12.06:
 
 
 
Ponadto dziś także w Martyrologium 10.06:
św. Amfiona, biskupa Cylicji (+ IV w.); św. Antoniny, męczennicy (+ 304); świętych żołnierzy i męczenników: Bazylidesa, Cyryna, Nabora i Nazariusza (+ poł. II w.); bł. Gwidona z Cortony, prezbitera i zakonnika (+ 1250); św. Olimpiusza, biskupa (+ IV w.)
 
 
 
Źródła:
Foto Wikimedia
 
Foto główne i Foto1.  Błogosławionych 108 męczenników. Foto z Brewiarz.pl
 
Foto 2
 
Foto 3. 
 
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor