Wydarzenia 27 Apr 07:20 | Redaktor
Błogosławiony Aszard, biskup - patron dnia (27.04)

Błogosławiony Aszard, biskup. Domena publiczna. Wikimedia

Błogosławiony Aszard, biskup, urodził się prawdopodobnie w Anglii ok. 1100 r. NAuki pobierał we Francji i tam wstąpił do opactwa św. Wiktora w Paryżu. Po śmierci opata , Gilduina, w 1155 r. Aszard został wybrany jego następcą. Okres jego władania był szczytowym okres rozwoju opactwa św. Wiktora. Aszard zmarł 29 marca 1171 roku i został pochowany w tym właśnie opactwie.Po dziś dzień, zachowały się fragmenty traktatu dogmatycznego poświęconego Trójcy Świętej oraz piętnaście kazań biskupich - patron dnia (26.04)

Żywoty świętych Kościoła Powszechnego - Błogosławiony Aszard, biskup
 
Błogosławiony Aszard, biskup.
Domena publiczna Wikimedia.
Bł. Aszard urodził się prawdopodobnie w Anglii ok. 1100 r. NAuki pobierał we Francji i tam wstąpił do opactwa św. Wiktora w Paryżu. Po śmierci opata , Gilduina, w 1155 r. Aszard został wybrany jego następcą. Okres jego władania był szczytowym okres rozwoju opactwa św. Wiktora. Aszard kierował Opactwem przez sześć lat.
Kanonicy katedralni w Séez w 1157 roku wybrali Aszarda swoim biskupem. Wybór biskupa potwierdził papież Hadrian IV. Jednak wskutek sprzeciwu króla Henryka II sakrę biskupią Aszard przyjął dopiero w 1161 r. Po nominacji relacje z królemHenrykiem II zaczęły układać się pokojowo i takimi już zostały, do tego stopnia, że w tym samym roku biskup został ojcem chrzestnym córki króla, Eleanory. W 1163 r. biskup Aszard uczestniczył w uroczystym przeniesieniu relikwii św. Edwarda Wyznawcy w opactwie westminsterskim.
Aszard był możnym patronem opactwa premonstratensów w La Lucerne, położonego na terenie diecezji, którą zarządzał. Aszard zmarł 29 marca 1171 roku i został pochowany w tym właśnie opactwie.Po dziś dzień, zachowały się fragmenty traktatu dogmatycznego poświęconego Trójcy Świętej oraz piętnaście kazań biskupich.
 
PioFlo

Żywoty świętych. Inni patroni dnia 26.04.

  •  Święta Zyta, dziewica
  •  Święty Józef Moscati
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor