Wydarzenia 4 Jul 08:11 | Redaktor
Błogosławiona Maria od Ukrzyżowanego (Curcio), zakonnica - patronka dnia (4.07)

Błogosławiona Maria od Ukrzyżowanego (Curcio), zakonnica. Autorstwa Nieznany - Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=18100032

Patronką dnia 4 lipca jest Błogosławiona Maria od Ukrzyżowanego (Curcio), zakonnica.

 
 
 
Foto1. Błogosławiona Maria
od Ukrzyżowanego (Curcio),
zakonnica.
Maria od Krzyża (Róża) urodziła się w Ispice (Włochy) 30 stycznia 1877 roku , jako siódme z kolei dziecko z dziesięciorga dzieci Salvatore Curcio i Concetty Franzo.  Róża wyniosła z domu rodzinnego silną wiarę, wierność zasadom moralnym oraz ludzką solidarność z innymi. Nie była w stanie przejść obojętnie obok ludzi potrzebujących. Szczególną interesowała się ludzmi osamotnionym,  często żyjącym w skrajnym ubóstwie. Ona sama zawsze szukała sił i oparcia w Eucharystii. W domu zgłębiała literaturę religijną, między innymi biografię św. Teresy od Jezusa.
Kierowana wewnętrzną potrzebą, w 1890 roku wstąpiła do trzeciego zakonu karmelitańskiego. Oddała się w opiekę Matce Karmelu. Pragnęła pomagać ubogiej i zaniedbanej młodzieży. Z kilkoma tercjarkami karmelitańskimi zorganizowała grupę modlitewną. Spotykały się w jej domu na wspólnej modlitwie. Podążając wytrwale tą drogą, po latach przygotowań duchowych i pokonaniu zewnętrznych przeszkód, w dniu 17 maja 1925 roku Róża założyła nowe zgromadzenie karmelitanek misjonarek św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Pierwszy dom sióstr powstał w Santa Marinella. W 1930 roku otrzymała oficjalne zatwierdzenie konstytucji zakonnych.
Róża pragnęła "otwierać dusze dla Boga". Na nowych drogach powołania realizowała swe młodzieńcze pragnienia służby młodym ludziom. Przyjęła imię Marii od Ukrzyżowanego. Po zakończeniu II wojny światowej w 1947 roku wysłała pierwsze siostry do Brazylii. Przez całe życie pozostała kobietą prostą i silną, porwaną przez Bożą miłość.
Zmarła 4 lipca 1957 roku w Santa Marinella. Dekret o heroiczności jej cnót ogłoszono 20 grudnia 2002 roku, w obecności św. Jana Pawła II. Jej beatyfikacji (połączonej z beatyfikacją Karola de Foucauld i Marii Pii Masteny) w bazylice św. Piotra w Rzymie w dniu 13 listopada 2005 r. przewodniczył kard. José Saraiva Martins, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Zgodnie z przedsoborowym zwyczajem, Benedykt XVI, który nie uczestniczył w ceremonii, zszedł na jej zakończenie do bazyliki, by pozdrowić obecnych i oddać hołd relikwiom nowych błogosławionych. W swoim przemówieniu podkreślił, że wszyscy troje "na rozmaite sposoby poświęcili swoje życie Chrystusowi i przypominają każdemu chrześcijaninowi o najwyższym ideale świętości". Do dziś karmelitanki terezjanki prowadzą swoje dzieło, opiekując się młodzieżą na całym świecie, obdarzając ją modlitwą, duchowymi ofiarami i pomagając jej odnaleźć drogę do Boga.
 
PioFlo
 
 
Pozostali patroni dnia 4.07.

Ponadto dziś także w Martyrologium 4.07.

W Gortynie, na Krecie - św. Andrzeja, biskupa. Pochodził z Damaszku. Kształcił się w Jerozolimie, a następnie był archidiakonem przy Hagia Sophia w Konstantynopolu. Między rokiem 692 a 711 został metropolitą na Krecie. Zmarł w roku 740, wracając z podróży do stolicy cesarstwa. Pozostawił piękne homilie oraz poezje.

W Augsburgu, w Niemczech - św. Udalryka, biskupa. Wychowywał się w opactwie Sankt-Gallen. Potem towarzyszył swemu wujowi, biskupowi Adalberonowi. W roku 924 został jego następcą. Na stanowisku tym walczył z symonią i nikolaitami, bronił kraju przed najazdami Madziarów, budował kościoły i szpitale. Zmarł w roku 973. Kanonizacja dokonana przez Jana XV w roku 993 jest jednym z pierwszych aktów tego rodzaju.

oraz:

św. Atanazego, diakona i męczennika (+ ok. 451); św. Hiacynta, męczennika (+ pocz. II w.); św. Lauriana, biskupa Sewilli (+ VI w.); św. Namfaniona, męczennika (+ ok. 180); św. Odo Dobrego (+ 959); św. Teodora, biskupa (+ 150)
 
 
Źródła:

Foto główne i Foto1. Błogosławiona Maria od Ukrzyżowanego (Curcio), zakonnica. Autorstwa Nieznany - httpwww.madrecrocifissa.orgdatibasefotogeneraleMC_dipinto_NEVIO2.jpg, Domena publiczna, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=18100032

Foto  2
 
Foto 3
 
Wikipedia, Brewiarz - Czytelnia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor