Wydarzenia 9 Nov 07:52 | Redaktor
Błogosławiona Joanna z Signy - patron dnia (09.11)

Relikwie bł. Joanna z Signy. Domena publiczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Joanna_z_Signy#/media/Plik:Giovanna_da_Signa_beata.JPG

Patronką dnia 9 listopada jest błogosławiona Joanna z Signy.

Miejsce pokuty bł. Joanny

Joanna urodziła się w 1244 roku w okolicach Florencji nad rzeką Arno. Dwie miejscowości będące po dwóch brzegach rzeki, do dziś toczą spory, która jest rzeczywistym miejscem jej urodzenia. Niewiele wiadomo na temat jej życia, jednakże badacze zgazdzają się, że miała ubogie dzieciństwo i musiała trudnić się pasterstwem. Przekazy mówią, że Joanna przyjęła habit III Zakonu Franciszkańskiego i swoje życie spędziła jako pokutnica zamurowana w celi. Odwiedzało ją tam wielu ludzi, którzy szukali pociechy, wsparcia i pomocy duchowej. Nie jest jasne, ile lat spędziła jako rekluza. Joanna zmarła 9 listoada 1307 roku. Beatyfikował ją papież Pius VI w 1798 roku.

O postaci Joanny powstało wiele opowieści. Oprócz tych przekazywanych ustnie, zachował się dokument "Błogosławionej Joanny życie i cuda (1383-1396)" nieznanego autorstwa. W niej przypisywane są kobiecie przeróżne cuda: w czasie burzy, Joanna miała zebrać pasterzy i zwierzęta po drzewem, które uchroniło ich od deszczem i piorunami. Pisano też, że Joanna była opiekunką miasta Signa w której była pustelnicą: tam uzdrawiała chorych, pocieszała społeczność, pomagała potrzebującym i nawracała grzeszników. W dokumencie pisano o sześciu cudach, które wydarzyły się za jej życia i dwudziestu jeden po śmierci. Jej kult był bardzo żywy od razu po śmierci, o czym świadczy przekaz o uroczystości ku czci Joanny z Signy z 1383 roku. Jej relikwie znajdują się w kościele św. Jana Chrzciciela w szklanej trumnie. Do miasteczka przybywają pielgrzymi aż do dzisiaj, co świadczy o jej ciągłym, żywym kulcie. 
Dnia 09.11 w Kościele:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Bolonii - bł. Ludwika Marbioli. Żył zrazu lekkomyślnie, żeby nie powiedzieć rozpustnie. Ale w roku 1462, jadąc do Wenecji, zachorował i zmuszony był zatrzymać się w jakimś klasztorze. Wówczas to dokonało się jego prawdziwe nawrócenie. Wiódł odtąd życie niezwykłej pokuty. Zmarł w dniu, który dokładnie przepowiedział w roku 1485. Pochowano go przy katedrze. Jego kult zaaprobowano w roku 1842.

oraz:

św. Agrypina z Neapolu, biskupa (+ III w.); św. Benignusa, biskupa (+ 467); św. Orestesa, męczennika (+ III/IV w.); świętych Sopatry, cesarzówny, i Eustolii (+ VI/VII w.); św. Teodora, żołnierza i męczennika (+ IV w.)
 
Źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor