Wydarzenia 30 Oct 2021 | Redaktor
Błogosławiona Benwenuta Bojani - patronka dnia (30.10)

Błogosławiona Benwentua. Domena publiczna.

Patronką dnia 30 października jest błogosławiona Benwentua Bojani.

Błogosławiona Benwenuta Bojani

Benwenuta urodziła się 4 maja 1255 roku na terenie północnych Włoch. Pochodziła ze szlacheckiej rodziny, a jej imię znaczy "dobrze, że przyszłaś". Została ona tercjarką dominikańską, w trakcie swojej posługi podejmowała umartwienia, ofiarując się za nawrócenie grzeszników. Przez to ciężko zachorowała, a żeby wyzdrowieć postanowiła odbyć pielgrzymkę do grobu założyciela jej zakonu, św. Dominika Guzmana. Gdy odzyskała zdrowie, naśladowała go jeczeszcze gorliwiej. Benwenuta zmarła 30 października 1292 roku w wieku 37 lat. Pochowano ją w kościele św. Dominika w Cividale. Jej kult, obchodzony do czasu tylko wśród dominikanów, rozszerzył się na całe północne Włochy. Beatyfikował ją Klemens XIII 6 lutego 1765 roku.

 
Inny patron dnia 30.10:
 
Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Tangerze, w dzisiejszym Maroku - św. Marcela, męczennika. Był setnikiem w armii cesarskiej. Zginął za wiarę w czasie prześladowania Maksymiana. Zachowały się akta jego męczeństwa, niestety zniekształcone zostały przez późniejsze zabiegi redakcyjne.

W Bruneforte, we Włoszech - św. Liberata z Loro Piceno, franciszkanina. Przywdziawszy habit zakonny, osiadł w klasztorze-pustelni założonej w lasach okalających zamek rodzinny. Żył tam modlitwą, umartwieniami i milczeniem. Wyczerpany surowymi wyrzeczeniami, zgasł około roku 1260. Rodzina sprowadziła wówczas jego ciało do swej siedziby, nazwanej później San Liberato. Jego wczesny kult zaaprobował w roku 1868 Pius IX.

oraz:

św. Eutropii z Aleksandrii, męczennicy (+ I w.); św. Gerarda z Potenzy, biskupa (+ 1122); św. Germana z Kapui, biskupa (+ 540); świętych męczenników Juliana, Eunusa i Makarego (+ III w.); świętych męczenników Klaudiusza, Luperka i Wiktoriusza oraz ich ojca Marcelego (+ III w.); św. Maksyma, męczennika (+ pocz. IV w.); św. Saturnina, męczennika (+ III/IV w.); św. Serapiona z Antiochii, biskupa (+ 212); świętych męczenników Zenobiego, biskupa, i Zenobii (+ pocz. IV w.)
 
Źródło: Brewiarz - Czytelnia i Wikipedia.
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor