Wydarzenia 29 Sep 08:56 | mk
Biskup Krzysztof Włodarczyk kanonicznie objął diecezję bydgoską

fot. Anna Kopeć

We wtorek (28 września) w katedrze odbyła się uroczystość kanonicznego wprowadzenia biskupa diecezjalnego Krzysztofa Włodarczyka w urząd. Nowy ordynariusz na zakończenie odczytał akt zawierzenia diecezji Matce Bożej.

Ksiądz bp Włodarczyk został drugim w historii biskupem diecezji bydgoskiej. Decyzja papieża Franciszka w tej sprawie została ogłoszona 21 września. W katedrze ponownie odczytał ją ustępujący administrator apostolski diecezji bp Wiesław Śmigiel.

Biskupi Krzysztof Włodarczyk i Wiesław Śmigiel wraz z Kolegium Konsultorów podpisali protokół kanonicznego objęcia diecezji. Następnie odprawiono Nieszpory ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości, patronki diecezji.

– 13 września otrzymałem telefon od nuncjusza apostolskiego i wysłuchałem decyzji Ojca Świętego. Miałem jeszcze czas, by wszystko przemodlić, przemyśleć i podjąć odpowiedzialną decyzję - mówił.  Jak mówi, obawiał się wzięcia odpowiedzialności za diecezję, decyzję podjął jednak z  zaufaniem. –  Wewnętrznie skierowałem słowa do Jezusa: „Panie, daj spokój, przecież wiesz, jaki jestem… A teraz takie wyzwanie”. Usłyszałem odpowiedź Pana Jezusa: „Bracie Krzysztofie, daj spokój, przecież wiesz, jaki Ja jestem…” – wspominał biskup ordynariusz.

– Jeśli spadają jakieś krzyże, trudy życiowe, sytuacje niepożądane, nie do uniesienia, to jeszcze bardziej trzeba ufać Jezusowi i Niepokalanej. W tym sanktuarium czuję się bezpiecznie, bo przy Matce Bożej, Matce Pięknej Miłości (...).  Wszystko można zrobić, bo Maryja jest po naszej stronie – powiedział. Przypomniał, że Maryja jest pierwszą, która uwierzyła w Jezusa Chrystusa.

W katedrze, w której szczególne miejsce zajmuje wizerunek Matki Bożej, bp nawiązał do adhortacji apostolskiej papieża Pawła VI „Marialis cultus” o kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny. Mówił o znaczeniu elementów duchowości maryjnej dla rozwoju członków danej wspólnoty.

Na zakończenie uroczystości bp Włodarczyk odczytał akt zawierzenia diecezji Matce Bożej Pięknej Miłości. Kilka dni wcześnie zawierzył diecezję Matce Bożej w obecności kilku współpracowników. Więcej czytaj o tym tutaj.

Ingres biskupa Krzysztofa Włodarczyka do katedry bydgoskiej odbędzie się 13 listopada.

Od 12 maja, od czasu rezygnacji ks bp. Jana Tyrawy, tymczasową pieczę nad Kościołem bydgoskim pełnił toruński biskup ordynariusz Wiesław Śmigiel. Za pełnienie posługi administratora apostolskiego podziękował mu kanclerz Kurii Diecezjalnej, ks. prałat Grzegorz Nowak.

Na podstawie: diecezja.bydgoszcz.pl, cytaty za: diecezja.bydgoszcz.pl

Czytaj także: Kim jest nowy biskup diecezji bydgoskiej? [PRZEGLĄD INTERNETU]

mk Autor