Wydarzenia 8 Jun 11:59 | kd
Abp Stanisław Gądecki  nie dopuścił się zaniedbania. Nuncjatura Apostolska wydała oświadczenie

Nuncjatura Apostolska w Polsce wydała oświadczenie, w którym możemy przeczytać, ze wszelkie zarzuty stawiane abp. Gądeckiemu dotyczące zaniedbań w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez osoby duchowne wobec małoletnich są bezpodstawne.

Stolica Apostolska po przeprowadzeniu analizy zebranej dokumentacji uznała, że abp Stanisław Gądecki nie jest odpowiedzialny za rzekome zaniedbania w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych wobec osób małoletnich przez jednego kapłana archidiecezji poznańskiej i jednego kapłana diecezji bielsko-żywieckiej. 

W związku z uznaniem abp Gądeckiego za niewinnego Nuncjatura Apostolska w Polsce wydała specjalne oświadczenie.

Poniżej pełna treść oświadczenia:

Nuncjatura Apostolska w Polsce

N. 6093/21

Komunikat

dotyczący rzekomych zaniedbań abp. Stanisława Gądeckiego

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postępowanie dotyczące rzekomych zaniedbań abp. Stanisława Gądeckiego w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych wobec osób małoletnich przez jednego kapłana archidiecezji poznańskiej i jednego kapłana diecezji bielsko-żywieckiej.

Po dokładnej analizie zebranej dokumentacji, Stolica Apostolska uznała powyższe oskarżenia za bezpodstawne, wobec czego skargi złożone w tych sprawach zostają oddalone, a postępowanie uznaje się za zakończone.

Warszawa, dnia 8 czerwca 2021 roku

 

Inf. episkopat.pl

kd Autor

Redaktor/Publicysta