Wydarzenia 20 Jun 2016 | Redaktor
60-lecie Oddziału TP KUL

W Bydgoszczy 20 czerwca świętowano 60-lecie istnienia Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jubileusz zgromadził przedstawicieli uczelni oraz członków i sympatyków towarzystwa.

Między innymi dzięki takim właśnie ludziom rozwija się najstarsza uczelnia katolicka w kraju. KUL to także najstarszy katolicki uniwersytet w Europie środkowo-wschodniej, który łączy tradycję z nowoczesnością. Ważny ośrodek myśli katolickiej kształci obecnie ponad 15 tysięcy studentów na około pięćdziesięciu kierunkach i specjalnościach.

Katolicki Uniwersytet Lubelski, który istnieje od 1918 roku, został powołany w odrodzonej Polsce z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego. Dewiza uczelni „Deo et Patriae” („Bogu i Ojczyźnie”) pozostała do dziś najważniejszym wyzwaniem. Najznamienitszym profesorem uczelni był przez kilkadziesiąt lat Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II. Od 1922 roku wielkim wsparciem dla uczelni jest Towarzystwo Przyjaciół KUL-u. Wsparciem, którego uniwersytet potrzebował od początku swego istnienia. Potrzebuje go również dzisiaj, mimo że od 1991 roku korzysta z dotacji państwowych.

W Bydgoszczy w 1956 roku powstała najpierw Komisja do Specjalnych Zadań TP KUL, która z czasem przekształcona została w Zarząd Oddziału towarzystwa z siedzibą w Domu Katolickim przy farze. Pierwszym prezesem oddziału został Konstanty Roszczyniała. Natomiast od 1983 roku służbę tę pełni Antoni Poślednik. Od 1987 roku siedziba towarzystwa mieści się w Domu Katechetycznym im. św. Józefa w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. – Jestem w towarzystwie od ponad 30 lat. Dlaczego? Ponieważ kształcenie inteligencji katolickiej wydawało mi się zawsze bardzo istotną sprawą, na której mi zależało – powiedział Antoni Poślednik.

Początkowo w całej Polsce istniało siedemnaście oddziałów towarzystwa, których liczba sukcesywnie się zwiększała. Prezesem Zarządu Głównego TP KUL w Lublinie jest zawsze z urzędu rektor uniwersytetu. Przełom lat 80. i 90. był czasem największego rozkwitu – liczba członków bydgoskiego oddziału przekraczała wówczas sześć i pół tysiąca. Teraz jest to zaledwie pięćset osób. – Kiedyś nasze towarzystwo było jedną z nielicznych tego typu organizacji, a nasz oddział w czasach komunistycznych plasował się w pierwszej piątce. Jednak w ostatnich latach nastąpił rozkwit wielu ruchów i stowarzyszeń, więc ta rola ewangelizacyjna zeszła na dalszy plan. Zostali ci, którzy czują potrzebę pomagania KUL-owi – dodał Antoni Poślednik.

Opiekunem duchowym bydgoskiego Oddziału TP KUL jest obecnie ks. dr Michał Adamczyk. – Dziś potrzeba ludzi, którzy nie tylko materialnie, ale także – może zwłaszcza – duchowo wesprą to wielkie dzieło. I są tacy ludzie. Są tacy także w naszej diecezji. Niektórzy służą uniwersytetowi już prawie 60 lat, czyli tyle, ile trwa to dzieło w Bydgoszczy. Są to wspaniali ludzie. Modlą się za profesorów, studentów i pracowników KUL-u, za wszystko, co tam się dzieje – podkreślił kapłan.

Program obchodów stanowiły spotkanie w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej, podczas którego zaprezentowano m.in. prelekcję o historii bydgoskiego oddziału, oraz Eucharystia w katedrze pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Jana Tyrawy, po której wręczono okolicznościowe wyróżnienia.

jm

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor