Wydarzenia 26 May 12:45 | Redaktor
 50 lat kapłaństwa Bp senior Jan Tyrawa

Screen pochodzi z profilu z Pani Prezes Teresy Bermańskiej - Klub Inteligencji Katolickiej

Pamiętajmy dzisiaj w modlitwie o Księdzu Biskupie Seniorze Janowi Tyrawie w dniu 50. rocznicy Jego święceń kapłańskich. Niech dobry Bóg obdarza Go obficie swoimi łaskami, a Matka Boża Pięknej Miłości, Patronka Diecezji Bydgoskiej niech czuwa nad Nim nieustannie - napisała w mediach społecznościowych Pani Prezes Teresa Bermańska - Klub Inteligencji Katolickiej.

Jan Karol Tyrawa urodził się 4 listopada 1948 roku w Kuźnicach Świdnickich. Święcenia kapłańskie przyjął w 1973 roku. Uzyskał doktorat z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był ojcem duchownym w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu oraz adiunktem w Katedrze Teologii Dogmatycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

W 1988 roku został mianowany biskupem pomocniczym wrocławskim. Pełnił tę funkcję do 2004 roku, kiedy to otrzymał nominację na pierwszego biskupa diecezjalnego nowo ustanowionej diecezji bydgoskiej. Jako bydgoski biskup diecezjalny sprawował swoje obowiązki aż do 2021 roku, od tego czasu biskup senior diecezji bydgoskiej.

 

Red.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor