Wydarzenia | Redaktor 0
3 Apr 2021
Święty Ryszard de Wyche, biskup - patron dnia (3.04)

Święty Ryszard de Wyche, biskup - patron dnia (3.04)

Patron dnia 3.04. Ryszard de Wyche urodził się w 1197 r. w miejscowości Wych (obecnie Droitwich) w Anglii). Już jako młodzieniec, z powodów rodzinnych musiał zająć się administrowanie majątkiem rodzinnym. Nie chciał się żenić, i mimo rozlicznych propozycji odrzucił stan małżeński a po uporządkowaniu stanu majątkowego udał się na studia do Oxfordu. Po ukończeniu Oxfordu, pogłębiał swoją wiedzę na uniwersytetach Paryża i Bolonii. Kiedy miał 38 lat, kiedy wybrano go rektorem jego Alma Mater w Oksfordzie. Niebawem, bo w 1237 r., został mianowany kanclerzem prymasa Anglii, św. Edmunda, po czym przyjął świecenia kapłańskie. Śmierć przyszła na Ryszarda z zaskoczenia, umarł w Dover 3 kwietnia 1253 r, podczas wizytacji pasterskiej budującego się tam kościoła pw. św. Edmunda. Kanonizacji św. Ryszarda de Wyche, dokonał papież Urban IV w 1262 roku a czternaście lat później