Myśli na każdy dzień 4 Apr 09:02 | Redaktor
Myśli na każdy dzień - 4.04 z cyklu „365 dni ze sługą Bożym”

Kościol Kamionka Strumilowa. Ze strony Wenanty.pl

Myśli na 4 kwietnia z cyklu „Wenanty Katarzyniec. 365 dni ze sługą Bożym”. Myśli o. Wenantego, nazywanego „polskim Szarbelem”, zebrała Małgorzata Pabis.

 
Jakie stąd dla nas wynika upomnienie, abyśmy cenili swoją godność ludzką, cenili duszę swą nieśmiertelną, obraz Boży na sobie wyryty, abyśmy nie poniżali się przez grzechy do rzędu stworzeń nierozumnych. I członki ciała naszego w uczciwości mieć należy, bo i ciało ludzkie w osobie Chrystusa uwielbione i wywyższone zostało.
I nasze ciało także kiedyś wraz z duszą ma zasiąść w chwale niebieskiej.

Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec OFM Conv.

 

 

 Myśli o. Wenantego zebrała Małgorzata Pabis w książce: „Wenanty Katarzyniec
365 dni z sługą Bożym”. 
Pozycję tę bardzo serdecznie polecamy. Do nabycia m.in. tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.

Więcej o postaci sługi Bożego Wenantego Katarzyńca czytaj m.in.

 

Prośby za wstawiennictwem o. Wenantego

Wenanty Katarzyniec: przyjaciel świętego, polski Szarbel

Kolbe wiele mu zawdzięczał. Ojciec Wenanty wyprasza pomoc

Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec OFMConv

365 dni z o. Wenantym Katarzyńcem

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor