Wydarzenia | Redaktor 0
25 Sep 2020
Pomóżmy ofiarom pożaru w obozie na Lesbos! (Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 27.09)

Pomóżmy ofiarom pożaru w obozie na Lesbos! (Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 27.09)

Główny temat tegorocznego Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy (obchodzony 27 września) to dramat osób przesiedlonych wewnętrznie, zaostrzony w wyniku pandemii COVID-19. Franciszek apeluje, aby w twarzach uchodźców rozpoznać głodnego, chorego Chrystusa i służyć Mu. Pomoc zostanie przekazana potrzebującym za pośrednictwem Caritas Polska – będzie to jedno z wielu dzieł miłosierdzia realizowanych przez tę organizację na rzecz uchodźców i migrantów.