Wydarzenia | Redaktor 0
12 Nov 2020
Aniołowie ich w niebie zawsze widzą oblicze Ojca [MAKSYMILIAN POWĘSKI]

Aniołowie ich w niebie zawsze widzą oblicze Ojca [MAKSYMILIAN POWĘSKI]

Dziś wprawdzie w zreformowanym kalendarzu liturgicznym przypada dwudziesta niedziela „w ciągu roku”, która znosi święto świętych archaniołów Michała Gabriela i Rafała. W liturgii dawnej, przedsoborowej oraz w tej, która sprawowana jest do dziś na mocy motu proprio Summorum Pontificum Benedykta XVI, święto św. Michała Archanioła 29 września jest świętem pierwszej klasy, a więc równoważnym uroczystości i w związku z tym obchodzone było w liturgii nawet wtedy, gdy przypadała niedziela.
Historia | Redaktor 0
9 Nov 2020
80 lat temu ziemię ogarnęły ciemności [MAKSYMILIAN POWĘSKI]

80 lat temu ziemię ogarnęły ciemności [MAKSYMILIAN POWĘSKI]

Tylko Chrystus, który uspokoił burzę na morzu, jest władny uspokoić żywioł wojny. Tylko z Nim i w Nim jest możliwy prawdziwy prawdziwy pokój. Stąd konieczne jest przemyślenie raz jeszcze tej prawdy i skierowanie całego życia tak indywidualnego jak i społecznego ku Chrystusowi - pisze Maksymilian Powęski w 80. rocznicę zbrodniczej napaści Niemiec na Polskę, która była początkiem II wojnie światowej.
Wydarzenia | Redaktor 0
24 Sep 2020
Miecz przenika świat, przenika dusze [MAKSYMILIAN POWĘSKI]

Miecz przenika świat, przenika dusze [MAKSYMILIAN POWĘSKI]

W zreformowanej liturgii czytany jest dziś fragment Ewangelii wg św. Łukasza (12, 49 nn). Jest to jeden z najtrudniejszych, najbardziej niepokojących fragmentów Chrystusowej Dobrej Nowiny. Nie pozostawia on bowiem złudzeń. Chrześcijaństwo nie jest sielanką, nie jest czymś łatwym, miłym i przyjemnym, choć prowadzi do Boga, który jest najwyższym szczęściem i ostatecznie ma nas doprowadzić do „wiecznego odpoczynku” w Nim, który będzie szczęściem tak wielkim, że „ani oko nie widziało ani ucho nie słyszało”, to jednak droga do tego szczęścia wiedzie przez znak sprzeciwu, przez krzyż, przez walkę duchową, nawet przez miecz.