Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki 27 Feb 2021 | kd
34 rocznica śmierci. Ks. Franciszek Blachnicki czeka na wyniesienie na ołtarze

W kwietniu 2020 roku katowicki IPN ponownie pochylił się nad wcześniej umorzonym śledztwem w sprawie śmierci ks. Franciszka Blachnickiego. Dziś (27 lutego) mija 34 rocznica jego śmierci.

Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 r. w Rybniku. Był założycielem i duchowym ojcem Ruchu Światło-Życie – jednego z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II oraz wspólnoty życia konsekrowanego Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

Walczył z okupantem niemieckim w czasie II wojny światowej, trafił do KL Auschwitz. W marcu 1942 r. został skazany na karę śmierci za działalność konspiracyjną. Ostatecznie został ułaskawiony i skazany na więzienie.

Po wojnie wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia przyjął w 1950 r. Od grudnia 1981 r. przebywał na emigracji. W 1982 r. osiadł w ośrodku polskim Marianum w Carlsbergu w RFN, gdzie zmarł 27 lutego 1987 r. 

W 1995 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny. W 2015 r. papież Franciszek wydał dekret o heroiczności jego cnót. Od tego czasu jest określany w Kościele jako „Czcigodny Sługa Boży”. Teraz wierni czekają na jego beatyfikację.

kd Autor

Redaktor/Publicysta