KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA 9 Nov 2020 | BR
Parafia pw. Ducha Świętego - ogłoszenia

fot. pixabay

Ogłoszenia duszpasterskie to tygodniowa dawka informacji ważnych dla życia parafii i jej parafian. W obecnej sytuacji pandemicznej wielu wiernych nie uczestniczy w niedzielnych nabożeństwach, a co za tym idzie nie ma dostępu do najważniejszych informacji parafialnych. Dlatego też zapraszamy na nasz portal, gdzie znajdują się zawsze najważniejsze informacje.

XXXII Niedziela Zwykła 8 listopada 2020  Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

 1. Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. Nie możemy zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane. Wielu wyznawców Chrystusa płaci za wiarę najwyższą cenę – oddaje swoje życie. Ofiarujmy im dar modlitwy.

 

 1. W poniedziałek, 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto przypomina, że jesteśmy cząstką jednego Kościoła powszechnego. Bazylika Laterańska jest katedrą biskupa Rzymu, czyli papieża i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem Świętego Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

 

 1. W środę, 11 listopada będziemy świętować Święto Niepodległości. Pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. Msze Święte w naszym kościele według porządku niedzielnego. o 7:00, 9:00, 11:00, 13:00 i 18:00

 

 1. Listopad tradycyjnie jest czasem modlitewnej pamięci o zmarłych. Polecajmy ich Bożemu miłosierdziu. Nie tylko – przez osiem pierwszych dni listopada jak to było dotąd – ale przez cały miesiąc listopad duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

 

W tym tygodniu patronują nam:

 • • 10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża.
 • • 11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca niemęczennik w Kościele Zachodnim.
 • • 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik, który nawracał schizmatyków na Kresach Wschodnich.
 • • 13 XI – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za czasów Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni do chwały ołtarzy.
 1. Zgodnie z dekretem Ks. Biskupa Jana Tyrawy oraz Ojca Prowincjała Marka Myślińskiego, w przyszłą niedzielę 15 listopada podczas Mszy św. o 11:00 nastąpi uroczyste wprowadzenie w urząd proboszcza naszej parafii o. Macieja Sierzputowskiego – a tym samym pożegnanie dotychczasowego proboszcza o. Mirosława Zabrockiego. Prosimy o modlitwę za obu kapłanów, za pozostałych duszpasterzy oraz za całą naszą parafię a także bardzo usilnie prosimy o udział w tej uroczystości poszczególne wspólnoty i grupy duszpasterskie.
 2. Wzywamy i prosimy o bardzo restrykcyjne przestrzeganie zobowiązania do zachowywania dystansu, zakrywania ust i nosa w czasie nabożeństw w kościele, ale i w przestrzeni życia społecznego.

 3. Zważywszy na zwiększanie się liczby zachorowań 
  przypominamy o obowiązujących zaleceniach Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski dotyczących środków ostrożności i praktyk religijnych. Znak pokoju bez podawania ręki (skinienie głową), możliwość Komunii Świętej na rękę – do czego jak najusilniej zachęcamy). Zachowanie bezpiecznego dystansu oraz dezynfekcja rąk przy wchodzeniu i wychodzeniu z kościoła. W naszym kościele może przebywać 1 osoba na 15 m2 a to wynosi do 55 osób.

 

 1. W naszym kościele spowiednik jest dostępny w konfesjonale codziennie 15 minut przed Mszą św. i nabożeństwem.

 2. Biuro parafialne jest czynne do odwołania tylko przez pół godziny po Mszy świętej o 9:00 .

 

 1. PZ Caritas dyżuruje obok salki parafialnej w każdą środę w godz. 17:00 – 18:00. Udzielając tylko koniecznej pomocy bezdomnym i najuboższym.

 

 1. Bardzo usilnie zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która jest do nabycia na stoliku przy wyjściu głównym z kościoła.

 

 1. Prośmy o łaskę prawego sumienia dla wszystkich Polaków i o zachowanie pokoju i ładu społecznego oraz poszanowania prawa ustanowionego przez prawowite instytucje państwa, których obowiązkiem jest przestrzeganie prawa i zgodności jego stosowania z nadrzędnym prawem, jakim jest Konstytucja
BR

BR Autor

Redaktor