KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA 9 Oct 15:12 | Redaktor
Kurs lektora słowa Bożego i psałterzysty w Bydgoszczy

fot. diecezja.bydgoszcz.pl

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Bydgoskiej zaprasza do wzięcia udziału w kursach przygotowujących do pełnienia funkcji lektora oraz psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym.

Parafia pw. św. Jadwigi Królowej

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA Dzisiaj 07:09

Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA Dzisiaj 07:09

Przygotowanie odbywać się będzie w domu parafialnym przy kościele św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy, w godz. 10:00-14:00. Pierwsze zaplanowano w sobotę, 24 października. Uczestnicy będą brać udział w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez kapłanów oraz świeckich.

KURS LEKTORA SŁOWA BOŻEGO

Kurs przeznaczony jest dla ministrantów, którzy mają otrzymać błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym.

W kursie mogą uczestniczyć ministranci (mężczyźni) od VIII klasy Szkoły Podstawowej.

Zgłoszenia na kurs diecezjalny dokonuje się drogą mailową: liturgicznabydgoszcz@gmail.com

Warunkiem udziału w kursie jest skierowanie podpisane przez ks. Proboszcza bądź opiekuna Służby Liturgicznej w parafii (do otrzymania po zgłoszeniu się).

Msza Święta z obrzędem błogosławieństwa ministrantów słowa Bożego (funkcja lektora) odbędzie się 12.06.2021 r. o godz. 12:00 – jest to również Diecezjalny Dzień Służby Liturgicznej.

Koszt udziału w kursie wynosi 50 zł. W ramach kursu uczestnicy otrzymają materiały kursowe. Przewidziany jest również słodki poczęstunek. O partycypacje w pokryciu kosztów prosimy proboszcza parafii, z której zgłasza się kandydat.

Liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestników kursu obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarnych.    

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej informuje również, że podtrzymane są nadal tzw. kursy lektorskie dekanalne (parafialne). Prosimy o zgłoszenie trwających/zaplanowanych kursów do końca stycznia 2021 r., wysyłając informację na adres: liturgicznabydgoszcz@gmail.com 

 

KURS PSAŁTERZYSTY

Kurs przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn, którzy mają otrzymać błogosławieństwo do pełnienia funkcji psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym.

W kursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16. rok życia.

Należy brać udział we wszystkich zaplanowanych spotkaniach (dopuszcza się jedną nieobecność). W pozostałych sytuacjach decyzję o ukończeniu kursu podejmuje Prowadzący.

Msza Święta z obrzędem błogosławieństwa psałterzystów odbędzie się 12.06.2021 r. o godz. 12:00 – jest to również Diecezjalny Dzień Służby Liturgicznej.

Zgłoszenia na kurs psałterzysty dokonuje się drogą mailową: psalterzystabydgoski@gmail.com

Koszt udziału w kursie wynosi 120 zł. W ramach kursu uczestnicy otrzymają profesjonalne wydawnictwo nutowe wspomagające rozwój muzyczny słuchaczy. O partycypacje w pokryciu kosztów prosimy proboszcza parafii z której zgłasza się kandydat(ka).

Liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestników kursu obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarnych.    

Szczegóły na plakatach.

 

źródło: diecezja.bydgoszcz.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor