Myśli na każdy dzień 9 Apr 07:11 | Redaktor
Myśli na każdy dzień - 9.04 z cyklu „365 dni ze sługą Bożym”

Mama o. Wenantego Katarzyńca. Foto ze strony www.wenanty.pl

Myśli na 9 kwietnia z cyklu „Wenanty Katarzyniec. 365 dni ze sługą Bożym”. Myśli o. Wenantego, nazywanego „polskim Szarbelem”, zebrała Małgorzata Pabis.

Pan Bóg mię stworzył, a dając mi byt wbrał mnie raczej niż tyle innych możliwych stworzeń, które
na zawsze w nicestwie pozostaną. O Boże nieskończony, czymże zasłużyłem, abyś mi dawał pierwszeństwo? Niczym, lecz dlatego się stało, boś mię miłością wieczną umiłował.

Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec OFM Conv
 

 

 

 

 

Myśli o. Wenantego zebrała Małgorzata Pabis w książce: „Wenanty Katarzyniec
365 dni z sługą Bożym”. 
Pozycję tę bardzo serdecznie polecamy. Do nabycia m.in. tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.

 

Więcej o postaci sługi Bożego Wenantego Katarzyńca czytaj m.in.

Myśli na każdy dzień - cykl codzienny

Prośby za wstawiennictwem o. Wenantego

Wenanty Katarzyniec: przyjaciel świętego, polski Szarbel

Kolbe wiele mu zawdzięczał. Ojciec Wenanty wyprasza pomoc

Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec OFMConv

365 dni z o. Wenantym Katarzyńcem

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor