Myśli na każdy dzień 29 Sep 06:25 | Redaktor
Myśli na każdy dzień - 29 września z cyklu „365 dni ze sługą Bożym

fot. Kalwaria Pacławska

Myśli na 29 września z cyklu „Wenanty Katarzyniec. 365 dni ze sługą Bożym”. Myśli o. Wenantego, nazywanego „polskim Szarbelem”, zebrała Małgorzata Pabis.

Kiedy źli aniołowie zbuntowali się, św. Michał okrzykiem "Któż jak Bóg" pociągnął za sobą dobrych Aniołów, a buntowników pogromił. Słowa jego wyrażają niezmierną wielkość i potęgę Boga, z którym nikt porównać się nie może. Wielkość niepojętą Boga możemy choć w cząstce poznać:

Ze sprawiedliwości i kar, jakimi grozi grzesznikom. Złych aniołów za jedną myśl zuchwałą, wtrącił na zawsze do piekła, mimo że byli tak pięknymi duchami. "Jeżeli tak się stało z aniołem, cóż ze mn będzie, ziemią i popiołem", jeżeli będę grzeszył? - pyta św. Bernard;

Wielkość Boga okazuje się w Jego miłosierdziu i dobroci. Sam bowiem oddaje się sługom Swoim w nagrodę. "Jam zapłatą twoją zbytnie wielką" (Gen. XV, 1).

W Jego doskonałości. On jeden jest źrodłem życia, szczęścia, świętości, miłości.

Stąd wnieść nam potrzeba, że Boga tylko cenić należy i w Nim serce swe złożyć, wszystko zaś inne usunąć sprzed oczu duszy naszej. "Bogu się kłaniać będziesz i Jemu samemu służyć będziesz" (Mat. IV).

Kogoż się mamy bać więcej: ludzi, czy Boga wszechpotężnego?

 

 Sługa Boży o. Wenanty
Katarzyniec OFM Conv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myśli o. Wenantego zebrała Małgorzata Pabis w książce: „Wenanty Katarzyniec 365 dni
z sługą Bożym”. 
Pozycję tę bardzo serdecznie polecamy. Do nabycia m.in. tutaj.

 Foto. Redakcja.  Okładka książki Pani
Małgorzaty Pabis "365 dni ze sługą Bożym
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PioFlo
 
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor