Myśli na każdy dzień 27 May 06:20 | Redaktor
Myśli na każdy dzień - 27 maja z cyklu „365 dni ze sługą Bożym”

Pierwszy grób o. Wenantego.

Myśli na 27 maja z cyklu „Wenanty Katarzyniec. 365 dni ze sługą Bożym”. Myśli o. Wenantego, nazywanego „polskim Szarbelem”, zebrała Małgorzata Pabis.

Życie Pana Jezusa w łonie Matki Dziewicy i w Tabernakulum zawiera w sobie aż nazbyt uderzające podobieństwa. Dusza Jego od pierwszej chwili swego istnienia była obdarzona łaskami przewyższającymi dary wszystkich świętych, oglądała widzeniem najczystszym Boga i składała Mu uwielbienia, których wartość o niebo przewyższała hołdy wszystkich stworzeń, nawet Matki Bożej.
 
 Sługa Boży o. Wenanty
Katarzyniec OFM Conv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myśli o. Wenantego zebrała Małgorzata Pabis w książce: „Wenanty Katarzyniec 365 dni
z sługą Bożym”. 
Pozycję tę bardzo serdecznie polecamy. Do nabycia m.in. tutaj.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor