Myśli na każdy dzień 24 May 2023 | Redaktor
Myśli na każdy dzień - 24 maja z cyklu „365 dni ze sługą Bożym”

Nowy grób ojca Wenantego.

Myśli na 24 maja z cyklu „Wenanty Katarzyniec. 365 dni ze sługą Bożym”. Myśli o. Wenantego, nazywanego „polskim Szarbelem”, zebrała Małgorzata Pabis.

I sama Matka Najświętsza Królowa wszystkich Świętych i Aniołów, ozdobiona największymi darami, jakie tylko stworzenie od Boga odebrać może, w uniżonej postawie dziękuje Niebieskiemu Panu, że raczył wejrzeć na niskość służebnicy swojej. Również i człowieczeństwo Chrystusa Pana, chociaż zajmuje miejsce na prawicy Boga Ojca, chociaż ze słowem Bożym, najściślej jest zjednoczone, chociaż w tak poufałym stosunku znajduje się z Osobami Trójcy Świętej, przecież przejęte jest pokorą i trwogą pełną uszanowania względem tejże Trójcy. Tak głęboką uniżonością odznacza się niebo całe wobec Trójcy. Jakże więc daleko bardziej powinniśmy się przejąć bojaźnią, my nędzni wygnańcy tej ziemi. Powinniśmy sobie przywodzić na pamięć trwogę świętych Patriarchów Starego Zakonu, którzy tak poufale z Bogiem obcowali. Mamy mieć uszanowanie dla imienia Bożego, o które to uszanowanie upomina się sam Pan Zastępów w dziesięciorgu przykazań. Powinniśmy z bojaźnią myśleć o sądzie, który nas czeka po śmierci. Nie wolno nam lekceważyć mąk czyśćcowych.
 
 Sługa Boży o. Wenanty
Katarzyniec OFM Conv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myśli o. Wenantego zebrała Małgorzata Pabis w książce: „Wenanty Katarzyniec 365 dni
z sługą Bożym”. 
Pozycję tę bardzo serdecznie polecamy. Do nabycia m.in. tutaj.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor