Myśli na każdy dzień 14 Apr 07:12 | Redaktor
Myśli na każdy dzień - 14.04 z cyklu „365 dni ze sługą Bożym”

Wenanty-Katarzyniec-w-środku-pierwszego-rzędu-z-braćmi.-Ze-strony-www.wenanty

Myśli na 14 kwietnia z cyklu „Wenanty Katarzyniec. 365 dni ze sługą Bożym”. Myśli o. Wenantego, nazywanego „polskim Szarbelem”, zebrała Małgorzata Pabis.

Państwo powinno nadto ze swej strony czynami pozytywnymi okazywać głębokie uszanowanie dla Majestatu Bożego. W ten bowiem sposób przyczyni się do podniesienia poziomu moralnego swoich obywateli, którzy widząc, że przedstawiciele najwyżsi społeczeństwa korzą się przed Panem wszechświata, sami również tym usposobieniem się przejmą, a nadto więcej zaczną cenić sobie ustawy państwowe i prawa, uznając w nich objaw woli Bożej, od której spełnienia nikt bezkarnie uchylić się nie może. Stąd wypłynie ścisłe przestrzeganie tychże praw,stąd zmniejszy się liczba przestępców, stąd pokój i zgoda tak konieczne do doborbytu wykwitną.


Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec OFM Conv
 

 

 

 

 

Myśli o. Wenantego zebrała Małgorzata Pabis w książce: „Wenanty Katarzyniec
365 dni z sługą Bożym”. 
Pozycję tę bardzo serdecznie polecamy. Do nabycia m.in. tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.

 

Więcej o postaci sługi Bożego Wenantego Katarzyńca czytaj m.in.

Myśli na każdy dzień - cykl codzienny

Prośby za wstawiennictwem o. Wenantego

Wenanty Katarzyniec: przyjaciel świętego, polski Szarbel

Kolbe wiele mu zawdzięczał. Ojciec Wenanty wyprasza pomoc

Sługa Boży o. Wenanty Katarzyniec OFMConv

365 dni z o. Wenantym Katarzyńcem

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor