Myśli na każdy dzień 1 Jun 2023 | Redaktor
Myśli na każdy dzień - 1 czerwiec z cyklu „365 dni ze sługą Bożym”

Grób ojca Wenantego.

Myśli na 1 czerwca z cyklu „Wenanty Katarzyniec. 365 dni ze sługą Bożym”. Myśli o. Wenantego, nazywanego „polskim Szarbelem”, zebrała Małgorzata Pabis.

Dziecko, niepozbawione naturalnych uczuć wdzięczności, okazuje swoim rodzicom, którzy dali mu życie, wdzięczność i miłość. Zwierzęta nawet dają znaki miłości panom swoim. A człowiek nie miałby miłować Boga, od którego zależy jego istnienie?
 
 Sługa Boży o. Wenanty
Katarzyniec OFM Conv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myśli o. Wenantego zebrała Małgorzata Pabis w książce: „Wenanty Katarzyniec 365 dni
z sługą Bożym”. 
Pozycję tę bardzo serdecznie polecamy. Do nabycia m.in. tutaj.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor