Myśli na każdy dzień 4 Dec 07:46 | Redaktor
Myśli na każdy dzień - 04.12 z cyklu „365 dni ze sługą Bożym

Pierwszy grób o. Wenantego. Źródło: www.wenanty.pl

Myśli na 4 grudnia z cyklu „Wenanty Katarzyniec. 365 dni ze sługą Bożym”. Myśli o. Wenantego, nazywanego „polskim Szarbelem”, zebrała Małgorzata Pabis.

Najświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Zbawiciela naszego jest ożywczą manną dla duszy dążącej do ziemi obiecanej, to jest do Nieba. Pan Jezus, który ”umiłowawszy do końca umiował” nie zraża się niewdzięczności ludzi, którzy wkrótce do krzyża mieli Go przybić, lecz jako Ojciec miłosierny zapisuje dzieciom w testamencie największe Dobro, Siebie samego. Zostaje wśród nas w takim wyniszczeniu, już nie w ciele ludzkim, ale pod postaciami chleba i wina. Wszystko to czyni, aby nas pokorą do Siebie przyciągnąć, aby miłością Swoją dać nam przykłąd, co mamy czynić z miłości do Niego. Aby z nami pozostać spełnia ustawicznie tyle cudów. Zostaje z nami aż do skończenia świata i to nie w jednym miejscu, ale wszędzie tam po całej ziemi, gdzie tylko znajduje się ołtarz katolicki. Zostaje, mimo iż przewidział wszystkie zniewagi, którymi niewdzięczni ludzie za miłość nieskończoną odpłącać Mu będą. A zotaje z nami dlatego, aby ponawiać codziennie ofiarę na krzyżu niegdyś spełnioną, aby być wśród nas obecnym, aby nas karmić Ciałem Swym Najświętszym.

 Sługa Boży o. Wenanty
Katarzyniec OFM Conv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myśli o. Wenantego zebrała Małgorzata Pabis w książce: „Wenanty Katarzyniec 365 dni
z sługą Bożym”. 
Pozycję tę bardzo serdecznie polecamy. Do nabycia m.in. tutaj.

 Foto. Redakcja.  Okładka książki Pani
Małgorzaty Pabis "365 dni ze sługą Bożym
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PioFlo
 
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor