Myśli na każdy dzień 1 Sep 05:41 | Redaktor
Myśli na każdy dzień - 01.09 z cyklu „365 dni ze sługą Bożym

Kościół w Czyszkach. Źródło: www.wenanty.pl

Myśli na 1 września z cyklu „Wenanty Katarzyniec. 365 dni ze sługą Bożym”. Myśli o. Wenantego, nazywanego „polskim Szarbelem”, zebrała Małgorzata Pabis.

Łatwa jest nauka w szkole Chrystusowej, bo Chrystus Pan nie wymaga od nas rzeczy niemożliwych. Nauczyciele ziemscy nieraz nie mają względu na pojętność ucznia, na jego uzdolnienia i wymagają od niego za wiele. Często więc zdarza się, że mniej zdolni uczniowie nie zdają egzaminów, nie robią postępów w nauce.

Inaczej jednak postępuje z nami Boski Mistrz - Jezus. On żąda od nas tylko tego, co możemy zrobić. Nie domaga się cudów. Żąda wprawdzie od niektórych dusz długich modlitw, surowych postów, ciężkich pokut - ale tym dopomaga bardzo skutecznie łaską swoją, tak, że owe dusze z łatwością i ochot wszystko to spełniają. Od ogółu wiernych Chrystus Pan żadnych nadzwyczajnych rzeczy nie wymaga. Od dzieci żąda Pan Jezus posłuszeństa, a przecież na to zdobyć się mogą. Od chorych nie żada Zbawiciel uczęszczania do kościoła, nie żąda pracy i uczynków, lecz tylko cierpliwości i poddania się Jego woli, a w tym chorzy ćwiczyć się mogą. O jaka to łątwa nauka w szkole Jezusowej!

 
 Sługa Boży o. Wenanty
Katarzyniec OFM Conv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myśli o. Wenantego zebrała Małgorzata Pabis w książce: „Wenanty Katarzyniec 365 dni
z sługą Bożym”. 
Pozycję tę bardzo serdecznie polecamy. Do nabycia m.in. tutaj.

 Foto. Redakcja.  Okładka książki Pani
Małgorzaty Pabis "365 dni ze sługą Bożym
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PioFlo
 
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor