Kościół w Polsce 17 Nov 14:19 | Redaktor
Synod o synodalności. Co dalej po Synodzie? Postanowiono zmierzyć się z tym pytaniem

fot. synod.org.pl

Po zakończeniu etapu konsultacji na poziomie parafii i diecezji w wielu osobach świeckich i duchownych pojawiło się pytanie „Co dalej?”. Na stronie synod.org.pl postanowiono również zmierzyć się z tym pytaniem. I w rezultacie powstała sekcja „Co dalej po Synodzie” .

Na pytanie „Co dalej po Synodzie” można odpowiedzieć na wiele różnych sposobów.  Zdecydowano podzielić odpowiedzi na trzy poziomy:

  • diecezji

Ta strona ma pomóc uczyć się od siebie nawzajem osobom odpowiedzialnym na poziomie diecezjalnym za ciąg dalszy Synodu o synodalności. W założeniu zbierać będzie informacje o tym jak “entuzjazm” synodalny będą chciały zagospodarować nasze diecezje. 

  • parafii

Synod obudził w wielu świeckich i duchownych, wierzymy w to głęboko, pragnienie odnowienia parafii: tego jak jest zarządzana, jak podejmowane są decyzje, jak świeccy angażują się w jej życie, jak jest postrzegana przez większość parafian. Pragniemy aby parafia stała się rzeczywistą wspólnotą. Naszą małą ojczyzną. Miejscem w którym wzrastamy, pomagamy sobie wzajemnie, umacniamy w wierze. 

  • rodziny

Jednym z podstawowych problemów zauważonych podczas spotkań synodalnych był brak młodzieży. Problem odchodzenia młodych ludzi od Kościoła pojawia się nie tylko w polskiej syntezie, ale przewija się również w wielu innych syntezach krajowych. Jest to więc problem całego Kościoła Katolickiego. Jednak w naszym kraju różnica w religijności dorosłych i młodzieży jest szczególnie duża. 

Synod „ma na celu inspirować ludzi do marzenia o Kościele, którego część stanowimy, a także rozwijać ludzkie nadzieje, wzbudzać zaufanie, opatrywać rany, tworzyć nowe i głębsze relacje, uczyć się od siebie nawzajem, budować mosty, edukować umysły, ogrzewać serca i przywracać siłę do działań na rzecz naszej wspólnej misji”

- czytamy na stronie synod.org.pl.

 

red.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor