Kościół w Polsce 29 Aug 2020 | Jarosław Aleksander
Rachunek sumienia Kościoła. Czas rozliczeń przestępstw wobec dzieci.

fot. archiwum KB

Na 386 zebraniu Konferencji Episkopatu Polski poruszono kwestię ochrony dzieci i małoletnich oraz konieczność wprowadzenia w życie procedur ustanowionych przez Ojca Świętego Franciszka w przypadku przestępstw lub podejrzeń o nie wobec duchownych.

Abp Polak przedstawił główne kierunki działań istniejącej od początku roku Fundacji Świętego Józefa stworzonej przez Episkopat w celu pracy na rzecz małoletnich i dzieci oraz sprawców przestępstw.

 

Fundacja ma na celu kompleksową pomoc na poziomie diecezji i parafii w których wystąpi problem. Ma także fundusze na pomoc dla ofiar nie tylko materialną ale i specjalistyczną z zakresu psychologii czy seksuologii.

 

Przykładem takiego diecezjalnego projektu jest regionalny punkt konsultacyjny dla osób zranionych w Kościele tworzony przez Archidiecezję Poznańską we współpracy z Archidiecezją Gnieźnieńską oraz innymi sąsiednimi diecezjami, przy merytorycznym wsparciu Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie. Punkt będzie do dyspozycji wszystkich osób potrzebujących pomocy z regionu zachodniej Polski. Ma on być miejscem pierwszego kontaktu osób skrzywdzonych z przedstawicielami Kościoła, którzy pragną pomóc i towarzyszyć m.in. poprzez udzielenie informacji, wsparcia podczas postępowania państwowego i kościelnego czy umożliwienie kontaktu z prawnikiem, psychologiem lub duszpasterzem – wyjaśnia abp Polak.

 

 

Jak poinformował abp Polak, do tej pory Fundacja przeznaczyła na realizację projektów w sumie przeszło 600 tys. zł.

 

Arcybiskup zwrócił także uwagę na wdrażanie procedur postępowania w wypadku wystąpienia nieprawidłowości.

 

Przykładem zastosowania tego prawa jest zwrócenie się abp Wiktora Skworca do metropolity krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego, aby przekazał Kongregacji ds. Biskupów prośbę o wyjaśnienie sprawy ks. Stanisława P., kapłana diecezji tarnowskiej oskarżanego o molestowanie nieletnich. Innym przykładem jest złożenie przeze mnie zawiadomienia do Stolicy Apostolskiej w sprawie biskupa kaliskiego po filmie braci Sekielskich – powiedział abp Polak.

 

Według Delegata Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży, oczyszczenie Kościoła w Polsce jest możliwe tylko na drodze uczciwego i konsekwentnego rozliczenia samych przestępstw, jak również wyjaśnienia i oceny zaniedbań ze strony przełożonych kościelnych.

 

Na podstawie:KEP

 

Jarosław Aleksander

Jarosław Aleksander Autor

tak właśnie