Kościół na Świecie 26 Oct 15:37 | kd
Tego jeszcze nie było. Biskup potępia papieża i modli się o jego nawrócenie!

Słowa papieża Franciszka na temat związków osób homoseksualnych wywołały wielkie zamieszanie na całym świecie. Próbowano je tłumaczyć już na wiele sposobów. Głos w sprawie zajął biskup Schneider, który zaapelował o nawrócenie papieża.

„Papież nie może zachowywać się tak, jakby był Bogiem albo wcieleniem Jezusa Chrystusa” – napisał bp Athanasius Schneider. Słowa te padły w rekacji na twierdzenie papieża Franciszka o związkach homoseksualnych z filmu dokumentalnego Francesco, które wywołały kontrowersje i wzburzenie w świecie katolickim.

Biskup na temat związków homoseksualnych twierdzi, że - takie związki stanowią wielkie zgorszenie, publiczne uznanie grzechów nierządu przeciwnych naturze i nieustanną bliską okazję do grzechu. Ci, którzy są rzecznikami związków cywilnych tej samej płci, są zatem także winni tworzenia swojego rodzaju struktury grzechu, a w tym przypadku prawnej struktury notorycznego nierządu przeciwnego naturze, gdyż czyny homoseksualne należą do grzechów, które wołają o pomstę do nieba, jak uczy Katechizm Kościoła Katolickiego (por. nr 1867).

Każdy Pasterz Kościoła, a papież nade wszystko, powinien zawsze przypominać innym o tych poważnych słowach naszego Pana: Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim (Mt 5,19) - pisał dalej biskup, krytykując papieża.

Biskup prosił również wiernych o modlitwę za papieża, byten wycofał się ze swoich słów aprobaty - dla związków cywilnych tej samej płci po to, by utwierdzić swoich braci, jak przykazał mu Pan (por. Łuk 22,32)

 

 

 

Inf. vatcan.va

kd Autor

Redaktor/Publicysta