Kościół na Świecie 27 Nov 16:57 | kd
Radni z Francji atakują Polskę za opór przeciw ideologii LGTB

Radni regionu Ile-de-France donoszą na Polskę do prezydenta Emmanuela Macrona i wzywają go, by podjął działania przeciw Polsce na forum Unii Europejskiej. Chodzi o opór Polski w sprawie LGBT.

Władze regionu stołecznego Ile-de-France zagłosowały za upoważnieniem swojej Przewodniczącej do podjęcia działań i zwrócenia się do prezydenta Macrona w sprawie „łamania praw człowieka w Polsce”.

Początkowy tekst rezolucji został odrzucony, jednakże po poprawkach został ostatecznie przyjęty. W rezolucji czytamy, że w Polsce następuje - ograniczenie zakresu aborcji w przypadku wad rozwojowych płodów lub nieuleczalnych chorób i „publiczne piętnowanie osób LGBTQI+”.

W rezoulucji zawarto też zapisy dotyczące edukacji seksualnej w szkołach.

To nie pierwszy przypadek, kiedy Polska jest atakowana za konserwatywne i chrześcijańskie podejście do tego tematu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kd Autor

Redaktor/Publicysta