Inne 14 Jul 2020 | Redaktor
Więźniowie Aresztu Śledczego wzięli udział w konkursie upamiętniającym papież

fot. praca konkursowa

10 sierpnia w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy odbyło się podsumowanie ogólnopolskiego konkursu plastyczno-literackiego upamiętniającego papieża Jana Pawła II – „Więźniowie w hołdzie św. Janowi Pawłowi II”.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bydgoszczy wraz z Bractwem Więziennym Samarytania zorganizowali konkurs związany ze stuleciem urodzin Karola Wojtyły pt. „Więźniowie w hołdzie św. Janowi Pawłowi II”. Prace dotarły z 56 jednostek penitencjarnych w Polsce.

 

Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych u osadzonych, a także przekazanie wartości i ideałów, które dawał wszystkim w okresie swojego pontyfikatu Ojciec Święty – przekazują organizatorzy. Konkurs obejmował dwie dziedziny twórczości – plastykę (malarstwo, rysunek, rękodzieło) oraz część literacką pt. „List zza krat do św. Jana Pawła II”.

 

W pracach plastycznych należało przedstawić wizerunek Jana Pawła II. W ocenie brano pod uwagę podobieństwo, warsztat, walor artystyczny oraz estetykę prac.

 

Bractwo Więzienne Samarytania było odpowiedzialne za część literacką, w której nadesłano ponad 50 prac pisanych przez więźniów zarówno wierszem, jak i prozą. – Jurorzy mieli sporo kłopotu z ułożeniem tablicy kwalifikacyjnej nadesłanych prac. Z każdej z nich, niezależnie od umiejętności warsztatowych, przebijała szczera miłość i wdzięczność wobec Ojca Świętego i było to najbardziej wzruszające, zwłaszcza że wolne od gołosłowia, a przy tym poparte refleksją nad własnym życiem, a nawet konkretem jego przemiany – podsumował ks. Jan Sikorski, przewodniczący komisji oceniającej prace literackie.

 

 

 

Artykuł pochodzi z Tygodnika Bydgoskiego z dn. 12.07.2020 r.  Autor: kp

Na podstawie: Areszt Śledczy w Bydgoszczy (rzecznik prasowy dyrektora, por.Agnieszka Dzimińska)

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor