Inne 16 Jan 2018 | Redaktor
Podsumowanie i wytyczenie nowej drogi

W dniu 13 stycznia, na dorocznym posiedzeniu Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej dokonano podsumowania działalności AK Diecezji Bydgoskiej w Roku Pańskim 2017 oraz przyjęto dokument programowy kreślący ramy działalności w roku kolejnym.

W 14. roku działalności AK w Diecezji Bydgoskiej daje się już zauważyć pewną tradycję: na zebraniu Rady, gości z pasterskim słowem JE. ks. bp Jan Tyrawa i jako pierwsza osoba w Diecezji otrzymuje egzemplarz rocznika – Biuletynu Akcji Katolickiej DB. Od czasu, gdy Diecezjalny Asystent AK – ks. Krzysztof Panasiuk – otrzymał we włodarstwo bydgoską parafię NMP z Góry Karmel, pod jej gościnnym dachem zbierają się raz w roku prezesi Parafialnych Oddziałów AK z całej Diecezji oraz inni członkowie Rady, powołani biskupim dekretem.

Pierwsza część posiedzenia ma charakter sprawozdawczy. Sprawozdania diecezjalnych władz AK (prezes Zarządu, skarbnik oraz przewodniczący komisji rewizyjnej) i sprawozdania prezesów Oddziałów Parafialnych, a także kalendarium działalności AK zamieszczone w Biuletynie, dość wyczerpująco kreślą obraz działalności w roku sprawozdawczym.

Pożegnaniu roku odchodzącego już do historii, towarzyszy – przyjmowany uchwałą Rady w drugiej części jej posiedzenia – dokument kreślący ścieżki, po których Akcja Katolicka będzie kroczyć w kolejnym roku swej działalności: „Kierunki działalności Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej na rok nnnn”. Projekt tego dokumentu, sporządzony przez Zarząd DIAK trafia najpierw do Biskupa Ordynariusza Bydgoskiego, który zgodnie z zapisami Statutu AK DB decyduje o jego aprobacie.

Ten doroczny dokument jest zgodny z Programem Duszpasterskim Kościoła w Polsce. Dlatego w modlitwie poprowadzonej przez ks. Krzysztofa Panasiuka na zakończenie posiedzenia Rady, podziękowaniom Akcji Katolickiej Bogu Ojcu za rok miniony, towarzyszyła prośba do Ducha Świętego o błogosławieństwo na działalność w roku 2018.

Edward Małachowski

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor