Inne 17 Jun 2020 | Jarosław Aleksander
Ojciec Tadeusz Goguł odszedł do domu Ojca

fot. ilustracja

Zmarł Ojciec Goguł, wybitny duszpasterz, spowiednik, egzorcysta przez wiele lat związany z naszym miastem. Pozostaje w żywiej pamięci tysięcy bydgoszczan. Był człowiekiem niezłomnej wiary i poświęcenia. Miał 60 lat.

Ojciec Tadeusz Goguł. Fot. nadesłane P.K.
Ojciec Tadeusz Goguł był znany bydgoszczanom z posługi w kościele „klarysek”. Pełnił swoją służbę spowiedniczą i duszpasterską. Najbardziej zapamiętamy go jako spowiednika i egzorcystę.
 
-Pamiętam jak go poznałem. Jego uśmiech, osobowość przyciągały. Wiara emanowala z niego. Był dla mnie przewodnikiem zawsze gdy się zagubiłem.
 
Wspomina Pan Karol, jeden z duchowych podopiecznych Ojca Tadeusza.

Przez wiele lat chorował, cierpienie towarzyszyło jego służbie. Przeżył jednak 32 lata kapłaństwa i 38 lat życia we wspólnocie zakonnej (OFMCap) dając świadectwo niezachwianej wiary, nadziei i miłości.

-Wiedzieliśmy o jego chorobie (borelioza - przypis red.), cierpiał ale nigdy się nie załamywał. Nie odmawiał pomocy innym. W cierpieniu i chorbie był mocarzem gotowym do najcięższej duchowej walki jako egzorcysta.

Tak go zapamiętał jeden ze współpracowników, Pan Piotr.

Poza Bydgoszczą pełnił swoją posługę w Warszawie oraz w ostaniach latach życia w Lublinie. Jednak najbardziej związany był z Bydgoszczą i na zawsze pozostanie w sercach bydgoszczan.


Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek, 19 czerwca 2020, o godz. 13.00 w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła, przy Krakowskim Przedmieściu 42 w Lublinie. Złożenie do grobu po mszy na cmentarzu przy ul. Lipowej.
Jarosław Aleksander

Jarosław Aleksander Autor

tak właśnie