Inne 10 May 06:56 | Redaktor
Ewangelia na dziś (10.05)

fot. pixabay

Dzisiejsze czytanie, psalm, Ewangelia oraz komentarze Bractwa Słowa Bożego na 9 maja. (J 15,26b.27a) Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie.

Ewangelia na dziś (21.06)

Inne Dzisiaj 04:29

Ewangelia na dziś (20.06)

Inne Wczoraj 06:50

Pierwsze czytanie:

(Dz 16,11-15)
Odbiwszy od lądu w Troadzie popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, a stąd do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. I usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas, mówiąc: „Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim”. I wymogła to na nas.

 

Psalm:

(Ps 149,1-6a.9b)
REFREN: Pan w swoim ludzie upodobał sobie

Śpiewajcie Panu pieśń nową;
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą,
a synowie Syjonu radują się swym królem.

Niech imię Jego czczą tańcem,
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan lud swój miłuje,
pokornych wieńczy zwycięstwem.

Niech się święci cieszą w chwale,
niech się weselą na łożach biesiadnych.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach:
to jest chwałą wszystkich świętych Jego.

Aklamacja (J 15,26b.27a)
Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie.

 

Ewangelia:

(J 15,26-16,4a)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem”.

 

Komentarze przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego:

Komentarz do pierwszego czytania:

Paweł jest tak otwarty na Ducha Świętego, że odczytuje znaki podczas snu. W Biblii wielokrotnie powtarzają się wydarzenia, w których w czasie snu Bóg objawia swoją wolę. Jeżeli człowiek jest wrażliwy na słowo Boga, odczyta je nawet we śnie. I tak fragment wcześniejszy mówi o tym, że Pawłowi śni się Macedończyk, który błaga go, aby przeprawił się do Macedonii i pomógł im. Właśnie tam Paweł spotyka Lidię. Wychodzi poza miasto jakby do odtrąconego człowieka... Poza miastem był ukrzyżowany Chrystus. Poza bramami miasta dokonało się odkupienie i właśnie poza bramami Lidia je przyjęła. Kobieta bogobojna, otwarta na Boga, prawa i uważna w słuchaniu Słowa. Taka jest bohaterka dzisiejszego czytania. Kiedy słucha słów Pawła, od razu je przyjmuje, tak samo jak Rut Moabitka, która słuchała słów swojej teściowej, a wcześniej swojego męża i przyjęła wiarę w jednego Boga. Podobnie jak Lidia otrzymuje ratunek poza swoim domem. Działanie Ducha Świętego jest zawsze niespodziewane i nie jest ograniczone naszymi słabościami. Duch przychodzi wtedy, kiedy Mu na to pozwolimy, nigdy nie działając wbrew naszej wolnej woli. Duch Święty jest Mistrzem cierpliwości i hojnym Dawcą łask. Czy jesteśmy otwarci na Słowo, jakie Bóg kieruje do nas przez Ducha podczas Liturgii?

 

Komentarz do psalmu:

Ci, którzy zaufali Panu i poszli za Jego słowem, będą śpiewać pieśń nową dla Niego w zgromadzeniu świętych. Jest to obraz nieba, oddania Bogu chwały. Psalmista pokazuje radość wśród tańców, wśród gry na bębnie i cytrze, pokazuje nam radość niebieską, jako ucztę. Pokazuje nam świętych w pełni chwały. Psalmista pisze również o tym, że słowo Boga w ustach świętych jest jak miecz obosieczny, czyli nie da się pozostać wobec niego obojętnym. Albo się jest za, albo przeciw.

 

Komentarz do Ewangelii:

W trakcie wędrówki Izraelitów przez pustynię do ziemi obiecanej Bóg nieustannie objawiał swą obecność jako Pocieszyciel i prawdziwy Zbawca. Potrzebujemy w naszej życiowej wędrówce Ducha Pocieszyciela i Prawdy. Jesteśmy zbyt słabi, zbyt często ulegamy pokusom, za szybko się zniechęcamy albo narzekamy tak jak Izraelici w drodze. Potrzebujemy Przewodnika. Wtedy, kiedy będziemy mieli otwarte serce nawet najdrobniejszą szczeliną na światło Ducha Świętego, wtedy nie będziemy się lękać żadnych cierpień ani przeciwności.

Komentarze zostały przygotowane przez s. Faustynę Aleksandrowicz CSFN

źródło: mateusz.pl

 

(J 15,26b.27a) Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie.

Módlmy się.
Jezu Chryste prostuj drogi nasze,  prowadź nas do Ojca. Amen

Red.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor