Inne 7 Jun 2022 | mk
23 lata temu Jan Paweł II odwiedził Bydgoszcz

Koronacja obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości podczas wizyty Jana Pawła II w Bydgoszczy, fot. Pit1233, Wikipedia (domena publiczna)

Podczas swojej VII pielgrzymki do Polski Papież Jana Paweł II przybył również do naszego miasta. 7 czerwca 1999 r. odprawił Mszę św. na bydgoskim lotnisku. Częścią celebracji było także ukoronowanie obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości.

W homilii  nawiązał do słów Jezusa z Kazania na Górze – ośmiu błogosławieństw. - „Do kogo odnoszą się te słowa? Odnoszą się przede wszystkim do samego Chrystusa. On jest ubogi duchem, On jest cichy, On jest pokój czyniący, On jest miłosierny i On jest także tym, który cierpi prześladowanie dla sprawiedliwości” – mówił Ojciec  Święty.

Podkreślił, że również Bydgoszcz „została naznaczona szczególnym znamieniem »prześladowania dla sprawiedliwości«. To przecież tutaj, w pierwszych dniach drugiej wojny światowej hitlerowcy dokonali pierwszych publicznych egzekucji na obrońcach miasta. Symbolem tego męczeństwa jest bydgoski Stary Rynek. Innym tragicznym miejscem jest tak zwana »Dolina Śmierci« w Fordonie – wskazał.

Przywołał także postać bł. Michała Kozala, męczennika z Dachau. Podobną śmierć w obozach koncentracyjnych poniosło wielu ludzi związanych z tym miastem i z tą ziemią – podkreślił Jan Paweł II. I dodał: Wymowę wszystkich tych wydarzeń umiał właściwie odczytać sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński. Uzyskawszy od ówczesnych władz komunistycznych, po wielu staraniach, w 1973 roku pozwolenie na budowę w Bydgoszczy pierwszego po drugiej wojnie światowej kościoła, nadał mu niezwykły tytuł:» Świętych Polskich Braci Męczenników«. Prymas Tysiąclecia pragnął w ten sposób dać wyraz przekonaniu, że doświadczona »prześladowaniem dla sprawiedliwości« ziemia bydgoska stanowi właściwe miejsce dla tej świątyni”. Przypomniał, że to właśnie z tego kościoła ks. Jerzy Popiełuszko wyruszył w swoją ostatnią drogę.

Podczas celebracji Papież ukoronował obraz Matki Bożej Pięknej Miłości. Tego dnia otrzymał także od władz Miasta akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bydgoszczy. Po wizycie w naszym mieście papież udał się do Torunia.

Była to druga oficjalna wizyta Jana Pawła II w regionie. Wcześniej, 6 i 7 czerwca 1991 roku był we Włocławku.

Obecnie właśnie 7 czerwca, w rocznicę papieskiej pielgrzymki na Kujawy i Pomorze, obchodzimy Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jan Paweł II od 2017 roku jest także patronem naszego województwa.

mk Autor