Felieton 19 Apr 2018 | Redaktor
ŻYCIE ZE SKUTKAMI ABORCJI cz. 6. - Możliwości leczenia syndromu zagrożone?

Czy ideologia zrównoważonego rozwoju może zablokować dostęp do leczenia syndromu poaborcyjnego? – ks. prof. Tadeusz Guz (filozof, KUL), dr Aldona Ciborowska (dr nauk prawnych)

Czy ideologia zrównoważonego rozwoju może zablokować dostęp do leczenia syndromu poaborcyjnego? ks. prof. Tadeusz Guz (filozof, KUL), dr Aldona Ciborowska (dr nauk prawnych)

Syndrom poaborcyjny istnieje – możliwości leczenia – ks. prof. Romuald Jaworski (psycholog, UKSW) Konferencja w Sejmie, 4 kwietnia 2018r., sala G14

Dr Aldona Ciborowska - nauki prawne

źródło nagrania: iTV Sejm

oprac. Katolicka Bydgoszcz

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor