Felieton 28 Jan 2018 | Redaktor
Życie się nie powtórzy nigdy. A nigdy to znaczy nigdy.

Medytacje ewangeliczne z dnia 28 stycznia 2018r., Niedziela

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. (Mk 1, 21-28)

"Milcz" - mówi Jezus do szatanów. On mówi i tak jak mówi dzieje się. "Milcz i wyjdź z niego." I złe duchy muszą być posłuszne Chrystusowi.

Miewamy czasem poczucie zagrożenia, żyjąc w doczesnym świecie. A tymczasem jedyne co nam naprawdę zagraża, to nie jest śmierć cielesna, ale śmierć duchowa, w której otwieramy się na złego ducha. Chrystus jest Panem wszystkiego. Jednak gdy człowiek popada z własnej woli w niewolę i nie chce się oddać pod opiekę Chrystusa, nie przyjmuje też od Boga wyzwolenia. To nam zagraża. A zatem pełnia bezpieczeństwa jest w chwale Boga. Mimo najtrudniejszych cierpień, które ludzie doświadczają na ziemi, a nie można ich nawet porównać ze wspaniałością chwały, która czeka nas w życiu przyszłym, jesteśmy na ziemi całkowicie bezpieczni w Bogu, jeśli wybieramy relację z Nim. Jeśli się sami odwracamy, samych siebie narażamy, bo odchodzimy od miłości.

Wybierając świadomie życie bez Boga ryzykujemy, ale ryzyko to nie dotyczy śmierci ziemskiej, tylko jest sprawą naszego życia wiecznego. Ryzyko życia bez miłości nie rujnuje na lata, tylko może zrujnować na wieczność. Czy na pewno chce człowiek tak ryzykować? Tu nie ma miejsca na próby, próba bowiem jest tylko jedna i jest nią życie, które się nie powtórzy nigdy. A nigdy to znaczy nigdy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor