Felieton 11 Jun 2019 | Redaktor
Zdecydowane NIE dla gender - watykański dokument

Psy i kundle [FELIETON]

Felieton 17 Dec 23:00

Oto dożylismy czasów, że Stolica Apostolska musi wydać specjalny dokument, w którym musi przypomnieć, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę.

Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, kard. Versaldi powiedział komentując cały dokument:

“My zachęcamy do dialogu, który ma trzy etapy. Wysłuchać argumentów strony przeciwnej, przedstawić racjonalną argumentację oraz zaproponować rozwiązanie problemów. W sposób szczególny kładziemy nacisk na racjonalność argumentów, bo bardzo często ideologie gender, zwłaszcza te najbardziej radykalne, które negują różnorodność płci, opierają się na sloganach, apodyktycznych twierdzeniach, a nie na dowodach naukowych i racjonalnej argumentacji – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Versaldi. – Dlatego apelując o racjonalność i przestrzeganie zasad, którymi kieruje się nauka, zachęcamy do konfrontacji w oparciu o dowody i do uzasadnienia własnych opinii.”

W ogłoszonym dokumencie Stolica Apostolska stanowczo sprzeciwia się genderyzmowi, a w szczególności narzucaniu jej w szkołach i na uczelniach jako jedynego słusznego światopoglądu o rzekomo naukowym charakterze.

Dokument nosi tytuł: „Mężczyzną i kobietą ich stworzył.

Został przygotowany przez Kongregację Edukacji Katolickiej i powstał jako mocna reakcja "na realne zagrożenie, z jakim spotykamy się dziś w szkolnictwie, gdzie siłą narzuca się ideologię gender, a zarazem eliminuje się inne punkty widzenia, w tym chrześcijański, zarzucając im, że są przestarzałe." - powiedział prefekt.

Wkrótce przyjrzymy się dokładnie owemu dokumentowi i będziemy go poznawać i analizować, dla prawdy, dobra i piękna, które sa realistyczne w człowieku, a nie wymyślane przez slogany i emocje.

źródło: Vatican News

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor