Felieton 20 May 2019 | Redaktor
Wystarczy kochać, żeby rozumieć

Medytacje ewangeliczne z dnia 20 maja 2019 r., Poniedziałek

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”. Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: „Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?” W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”. (J 14,21-26)

...

Ciekawe pytanie zadaje jeden z apostołów: „Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?" i otrzymuje odpowiedź, z której jasno wynika, że objawienie jest dla tych, którzy kochają. Miłość jest dla każdego, ale świat nie otrzymuje objawienia. Jednak nie dlatego nie otrzymuje, bo Bog nie chce komuś go dać, ale dlatego, że człowiek nie chce go przyjąć, bo nie chce przyjąć miłości i nie chce kochać.

Jezus Chrystus się nie narzuca. To że tzw. świat nie kocha Boga jest faktem. Gdyby tak nie było, Jezus nie oddawałby za nas swojego życia.

Widzimy też wyraźnie w wypowiedzi Jezusa informację o tym, że są sprawy, o których słyszymy, ale ich nie rozumiemy, a jednak są ważne. Duch Święty w swoim czasie przypomina nam o nich i otrzymujemy jasność widzenia tych spraw w czasie, w którym jesteśmy na to gotowi.

Miewamy takie sytuacje, gdy przypomina nam się zasłyszaną od kogoś treść, która było jest mądra, choć na dany czas nam niby niepotrzebna. Nawet po wielu latach wracają do nas pewne słowa i zaczynamy je rozumieć zwłaszcza podczas modlitwy. To jest właśnie bardzo konkretne działanie Ducha Świętego, jeśli się sami na niego otwieramy, nie dlatego że mamy jakieś swoje oczekiwania, ale dlatego, że po prostu kochamy Boga.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Kasia Chrzan

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor