Felieton 30 Apr 2018 | Redaktor
Wybór należy do nas, a ostateczne rozumienie przyniesie Duch Święty

Medytacje ewangeliczne z dnia 30 kwietnia, Poniedziałek

(J 14, 21-26) Jezus powiedział do swoich uczniów: "Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie". Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: "Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?" W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem".

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że jeśli chcemy kochać Boga to nie deklaracjami i słowami ale czynem.

Kochać, to przestrzegać przykazań. Za każdym razem gdy grzeszymy zadajemy Jemu ból, a przecież nie chcemy ranić tych, których kochamy. Wielokrotnie my sami nie dajemy rady, ale miłość nie polega na tym, żeby zawsze dać radę, ale na tym, żeby ukochanej Osobie, Bogu - oddawać dokładnie wszystko, czyli to co Go cieszy i to z czym nie dajemy rady, co Go smuci. Dawać Mu to dla uzdrowienia, On tego uzdrowienia dokonuje w nas.

Pan Bóg dał nam sakrament spowiedzi świętej byśmy mogli podnosić się z upadków. Dążąc do czystego serca, trwając w łasce uświęcającej przybliżamy się do Chrystusa. Jeśli nasze serce nie jest obciążone grzechem Pan Bóg może więcej nam objawić o sobie, dlatego że my sami jesteśmy otwarci na oświecenie. bo po prostu nic nie zagłusza Jego głosu. Zaczyna w Nas mieszkać całkowicie, jeśli tylko to my sami Mu na to pozwolimy.

Jezus mówi na koniec tego fragment uczniom o Duchu Świętym. Zapewnia, że to czego nie rozumieją, On ich nauczy i wypełni wszystko. To, co usłyszeli od Jezusa, nabierze nowego światła dzięki Duchowi.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Ave Maryja

Paulina Salzwedel

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor